CCV training Code 95

TIGRA is gecertificeerd opleider Transport & Logistiek  voor het geven van de CCV trainingen fysieke belasting (U20) en leefstijl (U19) binnen de transport en logistiek.

Training Fysieke Belasting

Een interactieve en dynamische training waarbij optimaal functioneren op de werkplek centraal staat. Het is bedoeld voor werknemers die tijdens het werk te maken hebben met fysiek belastende werkzaamheden. De verschillende werkgerelateerde factoren en de specifieke aandachtspunten van het chauffeursvak worden via beeldmateriaal en interactieve technieken bewust gemaakt.
De deelnemers krijgen inzicht in fysieke belasting, het belang van een juiste werkhouding en daarbij krijgen ze tips hoe ze in de praktijk deze kennis kunnen toepassen.
Bewustwording, kennisoverdracht, gedragsverandering, veilig en bewust werken en tevredenheid in werk zijn factoren die op lange termijn invloed hebben op de inzetbaarheid van de chauffeur.

Training Leefstijl

Een interactieve training die de deelnemer informatie geeft op het gebied van leefstijl en gezondheid, gekoppeld aan de fysieke belasting van het chauffeurs vak. Elke deelnemer krijgt een vitaliteitscheck, zodat duidelijk wordt waar men staat op het gebied van leefstijl en vitaliteit. Aan de hand van de resultaten wordt actief gewerkt met de verschillende leefstijl thema’s en men gaat direct aan de slag met de persoonlijke doelen op korte en lange termijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een online programma.
De opzet van de training is zoveel mogelijk (inter)actief; deelnemers gaan zelf op onderzoek uit. Verder streven we naar commitment met de eigen doelen. Hiermee wordt de kans op succes op lange termijn vergroot.
Na afloop van de training heeft iedere deelnemer een overzicht van zijn eigen resultaten van de vitaliteitscheck.. De persoonlijke doelen staan in het online systeem, waarmee men kan deelnemen aan diverse leefstijl interventies.

Meedoen tot aan je pensioen!

Unieke TIGRA aanpak

  • Gecertificeerd CCV training
  • SOOB subsidie mogelijk op de training fysieke belasting
  • Training wordt gegeven door een Bedrijfsfysiotherapeut en een Beweeg- en leefstijladviseur
  • Training in bedrijf
  • Goed voor 7 uren nascholing
Training fysieke belasting
Blog | 3 april 2017

NS wil verzuim door lichamelijke klachten ruim 1% verminderen

TIGRA betrokken bij tijdige en gerichte aanpak fysieke belasting Het verzuim door fysieke klachten verminderen van 5,4% naar 4,2%. Dat is de ambitieuze doelstelling van NS. “Juist om klachten te voorkomen, is het onze insteek zo vroeg mogelijk gericht interventies in te zetten” aldus Marcus Hoen, manager Fit Preventie van NS. NS vervoert dagelijks ruim […]

Lees verder

Dat ene stapje meer!