Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Deze kreet is ook zeker van toepassing op jouw bedrijf. Het inzetten op preventie van verzuim is voor jouw organisatie op termijn kostenbesparend. Zitten je werknemers niet goed in hun vel, of hebben ze klachten bij de uitvoer van hun werkzaamheden, dan is dat van invloed op de productiviteit. Onderneem jij als werkgever hier niet op tijd actie op, dan is op termijn het risico op verminderde inzetbaarheid of zelfs verzuim aanwezig.

Bekijk onderstaande animatie om binnen 1 minuut een beter beeld te krijgen van onze preventieve dienstverlening.

Wij kennen de fysieke en mentale belasting in de verschillende bedrijfstakken goed, of het nu gaat om beeldschermwerk of meer fysieke werkzaamheden. We kennen dus ook de risico’s. Wij spitsen onze preventie aanpak toe op het verbeteren van de werkgerelateerde factoren zoals bijvoorbeeld werkwijze, werkplek en werkhouding. Ook is onze aanpak gericht op het verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Met onze diensten en gerichte adviezen dragen we zorg voor meer tevredenheid op de werkvloer.

Overzicht preventieve dienstverlening
Klik hier