Mentaal en fysiek weer in balans

Werknemer direct aanmelden Intake

Multidisciplinaire trajecten

Dreigt jouw werknemer voor langere tijd uit te vallen? Spelen er niet alleen fysieke, maar ook psychische oorzaken een rol? De beste aanpak komt van twee kanten: een Multidisciplinair traject. Hoe langer je werknemer ziek is, hoe moeilijker het wordt om weer terug te keren naar het werk. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk met de werknemer aan de slag te gaan om de gezondheid te verbeteren.

Wij bieden voor deze groep werknemers de Multidisciplinaire training aan. Een combinatie van begeleiding door onze adviseur én een psycholoog. Samen geven zij de training vorm. De training is erop gericht de werknemer te helpen omgaan met de klachten. Wij gebruiken hiervoor de methode Graded activity: wij zetten een stip op de horizon en stapsgewijs werken we daarnaartoe. Uniek in onze aanpak is dat wij de werknemer op de werkplek laten zien hoe alles in de praktijk gebracht kan worden.

Aan het programma gaat altijd een Intake vooraf.

Voordelen van een Multidisciplinair traject:

Met het aanbieden van een Multidisciplinair traject:

  • wordt er ingespeeld op de manier van werken in de werksituatie.
  • wordt de overbelasting- of onderbelastingscirkel doorbroken.
  • is er aandacht voor de angst voor bewegen en pijn. Dit is nodig om de pijn niet te ontwijken.
  • leert de werknemer omgaan met (over)belasting in het werk, dagelijks leven en sport.
  • is er aandacht voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
  • worden de problemen van de werknemer besproken en opgevolgd met advies.
  • worden oude (niet helpende) gewoontes en gedrag doorbroken.

Een Multidisciplinair traject is aan te vragen vanaf € 2.925,-. De prijs is afhankelijk van de duur van het traject.

Werknemer aanmelden voor Intake
Direct aanvragen