Mentaal en fysiek weer in balans

Werknemer direct aanmelden Intake

Multidisciplinaire trajecten

Dreigt jouw werknemer voor langere tijd uit te vallen doorfysieke én door psychische factoren? De beste aanpak komt van twee kanten: een Multidisciplinair traject. Hoe langer je werknemer ziek is, hoe moeilijker het wordt weer terug te keren naar het werk. Daarom is het van groot belang tijdig de juiste aandacht te schenken aan de lichamelijke en mentale klachten van je werknemer.

Wij bieden voor deze groep werknemers de Multidisciplinaire training aan: een combinatie van begeleiding door onze adviseur én een psycholoog. Samen geven zij de training vorm. De training is erop gericht je werknemers te leren hoe zij goed omgaan met hun klachten. Wij gebruiken hiervoor de methode Graded activity, gericht op een geleidelijke opbouw van de activiteiten. We: wij zetten een stip op de horizon en stapsgewijs werken we daarnaartoe.  Uniek in onze aanpak is dat wij de werknemer op de werkplek laten zien hoe zij de theorie in de praktijk brengen.

Aan het programma gaat altijd een Intake vooraf.

Voordelen van een Multidisciplinair traject:

Met het aanbieden van een Multidisciplinair traject:

  • wordt er ingespeeld op de manier van werken in de werksituatie;
  • wordt de overbelasting- of onderbelastingscirkel doorbroken;
  • is er aandacht voor de angst voor bewegen en pijn. Dit is nodig om de pijn niet te ontwijken;
  • leert je werknemer omgaan met (over)belasting in het werk, dagelijks leven en sport;
  • is er aandacht voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid;
  • worden de problemen van je werknemer besproken en opgevolgd met advies;
  • worden oude (niet helpende) gewoontes en patronendoorbroken.

Een Multidisciplinair traject is aan te vragen vanaf € 3.174,-. De prijs is afhankelijk van de duur van het traject.

Werknemer aanmelden voor Intake
Direct aanvragen