Preventief Medisch Onderzoek

Ons Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bestaat uit drie onderdelen die elkaar perfect aanvullen: een online werkvermogensonderzoek, een fysiek onderzoek en een doelformuleringsgesprek. Geen bedrijf is hetzelfde en dus is het PMO maatwerk. We bepalen de inhoud van het PMO op basis van de organisatie, de RI&E en bedrijfscultuur. Met het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek signaleren en voorkomen we werkgebonden aandoeningen. We bewaken en verbeteren daarmee de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers, zodat ze tot aan hun pensioen fluitend naar hun werk gaan.

We presenteren de totaalresultaten via een uniek interactief dashboard. Dit laat je precies zien wat goed gaat en aan welke knoppen je kunt draaien om te verbeteren.

Vraag meer informatie aan

Het TIGRA PMO; WIN-WIN

Gezonde werknemers zijn productiever. Door gezondheid en werkvermogen te meten, voorspellen en voorkomen we langdurig verzuim. Een win-winsituatie; geen productieverlies én werknemers kunnen gezond hun pensioen halen. Het inzetten van een Preventief Medisch Onderzoek toont goed werkgeverschap en versterkt de employer branding. De marktontwikkelingen en schaarste van goede professionals maken deze aspecten naar de toekomst toe steeds belangrijker.

HEALTH CHECK

Wilt u een minder uitgebreid onderzoek en alleen de fitheid van uw werknemers in kaart brengen? Kies dan voor de TIGRA Health Check.

Ons PMO in beeld

NES Dashboard

We presenteren de resultaten van afdelingen en het bedrijf als geheel via een uniek interactief dashboard, het NES dashboard. Dit online dashboard laat precies zien wat goed gaat en waar aandachtspunten voor verbetering liggen. Het dashboard geeft een (door TNO) gewogen NES score (Net Employability Score) op leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde risico’s.

In een verdiepend rapport maken we een prioriteitenlijst van thema´s die het meest samenhangen met werkvermogen. Deze verdieping geeft letterlijk stuur aan het beleid als het gaat om vitaliteit en inzetbaarheid.

VERGOEDING PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK

We hebben met verschillende verzekeraars goede afspraken over tarieven en vergoedingen. In veel gevallen is vergoeding mogelijk vanuit de verzekering. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor meer informatie over onze tarieven.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Unieke TIGRA aanpak:

  • Het Preventief Medisch Onderzoek kan op iedere locatie plaatsvinden, omdat er altijd een TIGRA vestiging in de buurt is.
  • Onze aanpak richt zich op bewustwording en gedragsverandering.
  • Met de unieke stuurinformatie krijgt u regie op inzetbaarheid.
  • De persoonlijke gesprekken die onze adviseurs voeren leiden tot meer bewustwording bij werknemers.
  • Wij prikkelen de eigen verantwoordelijkheid in het optimaliseren van inzetbaarheid.

Communicatie

TIGRA hecht veel waarde aan een gedegen communicatie en voorbereiding vooraf. We zien dat terug in het hoge percentage PMO deelnemers bij onze klanten.

Veel gestelde vragen

Preventief Medisch Onderzoek
Blog | 7 november 2018

Met welke stappen zetten wij een Preventief Medisch Onderzoek op?

Wij krijgen vaak de vraag hoe we onze projecten op duurzame inzetbaarheid aanpakken. Hier zal ik antwoord op proberen te geven. Dat is niet gemakkelijk, omdat geen project bij ons hetzelfde is. Vraagstelling, cultuur, doelstellingen en ambities zijn ontzettend bepalend voor hoe wij onze dienstverlening inzetten. Toch ga ik een poging wagen de vraag te […]

Lees verder