Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van TIGRA is een verzameling van methoden die inzicht geven in de gezondheids- en arbeidsgerelateerde aspecten van inzetbaarheid. Centraal staat het werkvermogen. Zowel individueel als organisatorisch worden middels risicoprofielen de beïnvloedbare risico’s op leefstijl, gezondheid, arbeidsgerelateerde factoren en werkvermogen helder in beeld gebracht.

Het TIGRA PMO wordt ingezet door organisaties die de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers in kaart willen brengen en hierop willen sturen. Hierin wordt ten allen tijde aangehaakt op de RI&E en de risico’s die daarin worden benoemd.

Maatwerk PMO

De kracht van TIGRA is de combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding, gericht op bewustwording en gedragsverandering. Het PMO wordt als maatwerk aangeboden, gebaseerd op de RI&E en bedrijfscultuur. De pijlers werk, gezondheid en inzetbaarheid zijn de basis. Daarbij werkt TIGRA met zowel vragenlijsten als diverse (fysieke) testen.

De balans tussen persoonlijke mogelijkheden (resources) en het werk is gepresenteerd in het ‘Huis van werkvermogen’. Het geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Hoe de verdiepingen van het huis op dit moment voor een bedrijf is ingericht, is op diverse manieren inzichtelijk te maken. Een PMO geeft, afhankelijk van de invulling, inzicht in de situatie op deze verdiepingen.

Toelichtingsvideo PMO

 

VERGOEDING PMO

TIGRA heeft met een aantal verzekeraars goede afspraken gemaakt over tarieven en vergoedingen. In veel gevallen is vergoeding mogelijk vanuit de verzekering. Voor meer informatie over onze tarieven vraagt u vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Unieke TIGRA aanpak:

  • De combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding is gericht op bewustwording en gedragsverandering.
  • Met de unieke stuurinformatie bent u als werkgever in staat regie te voeren op inzetbaarheid.
  • De persoonlijke doelformuleringsgesprekken met uw werknemers leiden tot meer bewustwording.
  • Prikkelen van eigen verantwoordelijkheid in het optimaliseren van de inzetbaarheid.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

We geven het stuur in handen

Doelgroep

Alle werknemers van het bedrijf kunnen deelnemen aan een PMO. TIGRA hecht veel waarde aan een gedegen communicatie en voorbereiding vooraf. We zien dat terug in het hoge percentage PMO deelnemers bij onze klanten.

PMO: MEERWAARDE VOOR ALLE BRANCHES

TIGRA vult het Preventief Medisch Onderzoek in naar behoefte met diverse (fysieke) testen en vragenlijsten op het gebied van leefstijl, (werk)belasting, gezondheid en inzetbaarheid. Hierbij zoeken we aansluiting bij de specifieke risico’s vanuit de RI&E.

Vraag de gratis leaflet aan

Preventief Medisch Onderzoek
Blog | 12 maart 2018

Aanwakkeren eigenaarschap duurzame inzetbaarheid

Familiebedrijf Smeding Groenten en Fruit zuinig op mensen Al meer dan 80 jaar is Smeding Groenten en Fruit een trots familiebedrijf. Ze geloven in de rijkdom van groenten en fruit en willen daar alle foodservice- en foodretailklanten elke dag weer mee verrassen. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van 20.000 vierkante meter vind je in het Friese […]

Lees verder