Gedragsmatige fysieke training

Snelle inzet voorkomt langdurig verzuim. Verzuimt uw werknemer? En dreigt er regelmatig of langdurig verzuim? Met de gedragsmatige fysieke training van TIGRA garanderen wij dat uw werknemer de werkzaamheden kan hervatten. Want de beste aanpak bij een verhoogd risico op  langdurig verzuim is een snelle en activerende aanpak. De eerste 6 weken verzuim zijn cruciaal. Hoe langer uw werknemer verzuimt, hoe langer en vooral moeilijker het wordt voor verzuimende werknemers om weer terug te keren in het werkproces.

Gedragsmatige fysieke training kort:

Voor werknemers die acute of regelmatig terugkerende klachten hebben en minder dan 6 weken verzuimen.

  • Instructies en trainingen zijn afgestemd op de klachten en de werksituatie.
  • Het maatwerk-programma duurt 6 weken.
  • De werknemer krijgt in één van onze TIGRA vestigingen instructies en trainingen van een gespecialiseerde (arbeids)fysiotherapeut.
  • De werkgever of leidinggevende krijgt regelmatig terugkoppeling van het werkhervattingsplan en krijgt een eindrapportage.

Klik hier om een offerte aan te vragen

Gedragsmatige fysieke training standaard:

Voor werknemers met langdurig klachten en met verzuim langer dan 6 weken.

  • Bij aanvang wordt de werkhervattingsprognose gemaakt en wordt bekeken welke taken of werkzaamheden al gestart kunnen worden.
  • De werknemer traint onder begeleiding van een (arbeids)fysiotherapeut in een TIGRA vestiging.
  • Op vaste momenten wordt gekeken welke werkzaamheden kunnen worden uitgebreid of worden opgepakt. Na 6 weken vindt een tussenevaluatie plaats.
  • Aan het einde van het traject wordt er opnieuw geëvalueerd en krijgt de werkgever of leidinggevende een eindrapportage.
  • Na 3 en 6 maanden is er een follow-up en gedurende dit jaar kan uw werknemer altijd terugvallen op de expertise van de TIGRA (arbeids)fysiotherapeut.

Aan de gedragsmatige fysieke training gaat altijd een intake vooraf.

Meld uw werknemer aan voor een intake

Unieke TIGRA aanpak

De gedragsmatige fysieke training is een programma dat gericht  is op gedrag en kent een stapsgewijze opbouw van functionele activiteiten. Daarbij is er minimaal één keer een training en instructie op de werkplek.  Na de intake wordt bepaald hoe het programma verder ingevuld gaat worden en wat het meest passend is voor de werknemer. Elk programma is daarmee individueel maatwerk, de instructies en fysieke trainingen worden afgestemd op de individuele situatie. Er wordt direct gestart met een activerende aanpak. Er is aandacht voor het omgaan met de klachten en bij aanvang van elk programma worden de werkzaamheden en werksituatie betrokken.

Vraag de gratis leaflet aan

 

leefstijlprogramma
Blog | 3 december 2018

De kunst van het loslaten

Herkennen jullie het? De zoveelste vraag over het juist omgaan met privacy en persoonsgegevens… Ik word er eerlijk gezegd wel eens een beetje gek van. Natuurlijk is het enorm belangrijk en gaan ook wij als organisatie uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Maar alle haken en ogen die deze soms ietwat overspannen wetgeving met zich […]

Lees verder

Dat ene stapje meer!