Multi­disciplinaire trajecten

Verzuimt uw werknemer en zijn er meerdere factoren in combinatie met psychische problematiek die van invloed zijn? Met het inzetten van het Multidisciplinair Programma wordt er een eerste stap gezet naar werkhervatting. Want de beste aanpak bij een verhoogd risico op langdurig verzuim is een snelle en activerende aanpak. Hoe langer uw werknemer verzuimt, hoe langer en vooral moeilijker het wordt voor verzuimende werknemers om weer terug te keren in het werkproces.

Het programma bestaat uit een fysiek onderdeel (training en individuele informatie sessies) en een psychologisch deel (individuele sessies). De arbeidsfysiotherapeut werkt nauw samen met de psycholoog. Beide onderdelen zijn gebaseerd op de gedragstherapeutische benadering.

Inhoud programma

Het programma bestaat uit een fysiek onderdeel, dat bestaat uit een fysieke training in combinatie met individuele informatie sessies, en een individueel psychologisch deel. Beide onderdelen zijn gebaseerd op de gedragstherapeutische benadering. Tijdens het programma heeft werkhervatting een steeds grotere rol. Cliënt maakt een eigen werkhervattingsschema en onderneemt daar ook zelf stappen in.

De invulling van het traject is per individu verschillend. Welke thema’s aan bod komen is afhankelijk van het verzuim, de werksituatie, de klachten en uiteraard van cliënt.

Intake

Aan het programma gaat altijd een intake standaard vooraf.

Meld uw werknemer aan voor een intake

Mogelijke invulling:

  • Inspelen op de werksituatie gerichte belastbaarheid door gerichte fysieke training of gerichte adviezen wat betreft werkbelasting en werkwijze.
  • Doorbreken van de overbelasting- of onderbelastingscirkel d.m.v. inzicht geven in het achtergrond mechanisme van het pijnprobleem.
  • Aandacht voor de angst voor bewegen en pijn. Het is nodig om vermijdingsgedrag te doorbreken.
  • Leren omgaan met (over)belasting in werk, ADL, hobby en, indien nodig, sport.
  • Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
  • Bespreken van de problemen die patiënten ervaren bij het opvolgen van adviezen.
  • Oude (niet helpende) gewoontes en gedrag doorbreken m.b.v. psycholoog.

Vraag een offerte aan

Doelstelling

Het programma heeft tot doel stapsgewijze terugkeer naar eigen werk en het functioneren te optimaliseren op het gebied van werk en vrije tijd.  Daarbij wordt onder andere gekeken naar het verbeteren van coping stijlen, het bijsturen van onjuiste cognities en het verbeteren van de zelfredzaamheid. Wat betreft werk is het aanleren van gezondheidsbevorderend gedrag en een gezonde werkstijl met eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid een aandachtspunt.

Vraag de gratis leaflet aan

 

werkplekcheck
Blog | 3 december 2018

De kunst van het loslaten

Herkennen jullie het? De zoveelste vraag over het juist omgaan met privacy en persoonsgegevens… Ik word er eerlijk gezegd wel eens een beetje gek van. Natuurlijk is het enorm belangrijk en gaan ook wij als organisatie uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Maar alle haken en ogen die deze soms ietwat overspannen wetgeving met zich […]

Lees verder

Meedoen tot aan je pensioen!