Intake

Je werknemer is al langere tijd afwezig of regelmatig ziek. Je wilt hem of haar graag helpen door een programma aan te bieden, maar hoe maak je de juiste keuze? Je wilt niet dat je werknemer na afloop van het programma nog steeds thuis zit.

TIGRA weet hoe lastig het is om in te schatten welk programma, voor jouw werknemer, het meest geschikt is. Er is veel keuze en het is belangrijk dat het goed aansluit bij de exacte klachten. Daarom vindt er bij ons altijd voorafgaand aan een interventieprogramma een intake plaats.

Hoe werkt de intake?

Een intake zet je in als er al langere tijd sprake is van klachten en/of verzuim. Nadat je een werknemer hebt aangemeld, vindt binnen vijf werkdagen de intake plaats. Een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut kijkt naar de balans van het werk met wat de werknemer mentaal en fysiek aan kan. De werknemer vult ook een vragenlijst in en soms breiden we het onderzoek verder uit met aanvullende testen.

Werknemer aanmelden voor een intake

Geschikt vervolgtraject

Na afloop ontvang je van ons een eindverslag. Hierin staat een inschatting van hoe lang wij verwachten dat het verzuim gaat duren. Ook adviseren we welk vervolgtraject het meest geschikt is. Tot slot vind je een overzicht van de kosten van verzuim en productieverlies van de werknemer over de afgelopen vier weken. Dit overzicht geeft je als werkgever de tools om te sturen op verzuim: je krijgt een goed beeld hoe de productie terugloopt en wat dat financieel betekent voor je organisatie.

De Intake kun je aanvragen vanaf € 260,-. Klik op de aanmeldknop om je werknemer direct aan te melden.