Intake

Wanneer een werknemer verzuimt of klachten heeft moet duidelijke zijn welk interventieprogramma het beste ingezet kan worden. Tijdens de intake inventariseert de (bedrijfs)fysiotherapeut de belastbaarheid in relatie tot het werk en dagelijks functioneren van de werknemer. Na de intake wordt bepaald welk vervolgtraject geschikt is.

Doelstelling

Met de intake wordt in kaart gebracht welke functionele belemmeringen en biopsychosociale factoren van invloed zijn op de inzetbaarheid van een werknemer.

INTAKE KORT

De intake kort wordt uitgevoerd door een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut in één van de TIGRA vestigingen en wordt ingezet bij klachten en/of verzuim korter dan 6 weken.

  • De intake bestaat uit een basisonderzoek, dat afhankelijk van de vraagstelling kan worden uitgebreid met aanvullende onderzoeken en vragenlijsten.
  • De intake kort duurt 60 minuten
  • U krijgt een kort verslag met een prognose over het te verwachten verzuim en een advies over het type interventie

INTAKE STANDAARD

De intake standaard wordt ingezet bij klachten en/of verzuim langer dan 6 weken. Na aanmelding door de verwijzer vindt binnen 5 werkdagen de intake plaats. Hierin inventariseert de arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut de belastbaarheid in relatie tot het werk en dagelijks functioneren van de werknemer.

Het doel van de intake is het uitsluiten van specifieke pathologie, bepalen van de mate van functionele beperkingen en bepaling van de invloed van biopsychosociale factoren. Er wordt bepaald welk vervolgtraject geschikt is.

  • De intake standaard duurt 120 minuten
  • U krijgt een verslag met de bevindingen en een advies over het type interventie

Werknemer aanmelden voor een intake

UNIEKE AANPAK TIGRA

De TIGRA professional kijkt tijdens de intake vooral naar de inzetbaarheid en, indien sprake is van verzuim, naar de mogelijkheden tot werkhervatting van de werknmer. De intake is een nulmeting op basis waarvan TIGRA adviseert over de interventie-aanpak en een prognose doet voor werkhervatting.

DOELGROEP

Werknemers die verzuimen of dreigen te verzuimen vanwege acute n) of regelmatig terugkerende klachten:

  • bij (acute) klachten < 6 weken: intake kort
  • bij klachten > 6 weken: intake standaard

Vraag de gratis leaflet aan

Blog | 3 december 2018

De kunst van het loslaten

Herkennen jullie het? De zoveelste vraag over het juist omgaan met privacy en persoonsgegevens… Ik word er eerlijk gezegd wel eens een beetje gek van. Natuurlijk is het enorm belangrijk en gaan ook wij als organisatie uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Maar alle haken en ogen die deze soms ietwat overspannen wetgeving met zich […]

Lees verder