Werkplekrisicoscan

Ben jij op de hoogte welke gezondheidsrisico’s er spelen binnen je bedrijf? En hoe staat het met de gezondheid en het welzijn van je werknemers? Heb je hier inzicht in? De Werkplekrisicoscan is een tool waarmee je inzicht krijgt in de belasting van de functie of de werkplek. Per functiegroep stellen we vast welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s voorkomen op de werkvloer binnen jouw bedrijf.

We kijken naar de verschillende vormen van belasting (fysieke en fysische belasting) in de werkomgeving en de taakstelling (fysiek, mentaal of emotioneel) met daarbij beschikbare hulpbronnen en herstelmogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Ook leggen we de link naar de lichaamsregio. Welk deel van het lichaam wordt (over)belast en hoe groot is deze belasting? Dit resulteert in een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep, welke is gerelateerd aan de RI&E. Met deze profielen krijg je een praktisch instrument in handen om gezondheid en vitaliteit per functiegroep te beïnvloeden.

Sturen op inzetbaarheid

De Werkplekrisicoscan maakt het mogelijk om te sturen op inzetbaarheid. Je krijgt inzicht in de gezondheidsrisico’s die er spelen binnen het bedrijf en hoe deze te beheersen en op te heffen zijn. De adviezen van de bedrijfsarts vanuit de functionele mogelijkheden van de inzetbaarheidslijst zijn praktisch te vertalen naar taken en handelingen binnen de werkplek en/of functie.

Twee doeleinden

De Werkplekrisicoscan kan voor twee doeleinden worden ingezet:

  1. Het maken van een risicoprofiel van de functie gekoppeld aan het PMO onderzoek binnen het bedrijf. Zo heeft het bedrijf direct zicht op de functie, taken en handelingen en de totale functiebelasting.

  2. Het uitvoeren van een verdiepende RI&E fysieke belasting. Dit resulteert in een plan van aanpak inclusief risicoweging en adviesmaatregelen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan