Grip krijgen op de inzetbaarheid van jouw werknemers, hoe doe je dat?

Om jouw werknemers optimaal inzetbaar te houden is een strategische, integrale aanpak nodig. Vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever. Het goed opzetten en borgen van jouw inzetbaarheidsbeleid is hét verschil tussen een goed en een beter bedrijfsresultaat.

Richten, inrichten en verrichten. Een mooie kapstok om een onderscheid te maken in de verschillende niveaus waarop organisaties bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. Inspanningen op alle drie de vlakken zijn nodig om een effectief, integraal en bestendig beleid te voeren op inzetbaarheid. In deze blog gaan we in op de verbinding tussen visie en operationele uitvoer, het niveau van inrichten en borgen.

NES  Dashboard

Wij maken al jaren gebruik van het NES dashboard (Net Employability Standard), bij de terugkoppeling van managementinformatie op het gebied van leefstijl- en arbeid gerelateerde inzetbaarheid. Deze unieke manier van terugkoppeling brengt trends en benchmark vergelijkingen op een heldere manier in beeld.

Hoe houd ik onze werknemers gezond aan het werk? Wat zijn trends? Waar liggen onze risico’s? Op welke groepen halen we met interventies rendement op werkvermogen? Hoe kunnen we onze doelen op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid vastleggen?

Zomaar een greep uit de vragen die we dagelijks tegenkomen bij de bedrijven waar we mee in gesprek zijn. Stuurinformatie op de verschillende aspecten van inzetbaarheid is essentieel om het ingezette beleid te borgen en bij te sturen.

Verdieping

Naast de leefstijl- en arbeid gerelateerde informatie die de organisatie kan halen uit het dashboard, zorgen wij voor een verdieping van deze data door het aanleveren van een verdiepende analyse. In deze verdieping analyseren we alle aspecten en resultaten van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in de relatie met werkvermogen (WAI). Dit is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk naar tevredenheid uit te voeren.

Het uiteindelijke resultaat van deze verdieping is een prioriteitenlijst voor de organisatie waarin alle items uit het vragenlijstenonderzoek en de fysieke onderzoeken worden weergegeven op correlatie met werkvermogen. Door op basis van deze verdieping met de organisatie te evalueren, zijn we in staat om advies te geven gebaseerd op data.

Persoonlijke aandacht werknemer

Persoonlijke aandacht wordt in onze trajecten gegeven door in gesprek te gaan met de individuele werknemers rondom de vraag: “Hoe ga jij inzetbaar blijven?”. In dit persoonlijke gesprek gebruiken we specifieke gesprekstechnieken om de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer te prikkelen en hiermee eigenaarschap voor de eigen inzetbaarheid te creëren. We merken dat juist deze persoonlijke aandacht ontzettend wordt gewaardeerd en bijdraagt om de werknemer aan het denken te zetten.

Door de combinatie van harde data en zachte (individuele gespreksvoering) benadering is de inzet van ons PMO de afgelopen jaren al heel succesvol gebleken bij zowel kleine als hele grote klanten. Met deze aanpak zijn we met recht dé partner in inzetbaarheid!