Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, trend of noodzaak?

Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid, werkvermogen en vitaliteit… Is dit nu een wezenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering of kunnen we stellen dat er sprake is van een trend of modeverschijnsel op dit gebied. Dit lijkt, een relatief eenvoudige vraag om te beantwoorden als je naar de oppervlakte van deze vraag kijkt. Duik je er dieper in, en kijk je vanuit verschillende perspectieven naar deze vraagstelling, dan blijkt het ingewikkelder.

Definitie werkvermogen

Laten we gaan starten met een breed erkende definitie van werkvermogen (naar Prof. Dr. J(uhani) Ilmarinen):

de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Na het drie keer doorlezen van deze tekst realiseer je je dat werkvermogen best een veelomvattend begrip is, dat vanuit vele contexten en verschillende perspectieven benaderd kan worden. Wat zijn de factoren die de fysieke en de psychische aspecten van de medewerker kunnen beïnvloeden? Een enorme brede range aan mogelijke factoren en daarnaast ook nog eens sterk persoonsafhankelijk. Menig boek is al gevuld met het beschrijven van de verschillende beïnvloedbare aspecten van werkvermogen. Het werkvermogen en de factoren die er invloed op hebben, zijn door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen. Deze indeling en uitleg wordt nationaal en internationaal veelal als basis gebruikt voor het denken in inzetbaarheid.

Huis van werkvermogen

Maar, wanneer ben je als organisatie nu echt bezig met duurzame inzetbaarheid? Als je op alle verdiepingen die in het huis van werkvermogen genoemd worden een actief en effectief beleid hebt gemaakt? Als je veel kapitaal beschikbaar stelt in faciliteren van diensten en adviezen die ten gunste van het werkvermogen van je medewerkers een verandering teweeg moeten brengen? Redenerend vanuit het Huis van Werkvermogen kunnen we stellen dat werken aan werkvermogen en duurzame inzetbaarheid meer is dan het periodiek uitvoeren van een aantal leuke testen voor je medewerkers. Of het vervangen van de gehaktbal in de kantine door een grote schaal met appels.
Juist in dit aspect schuilt het antwoord van de trendvraag die eerder werd gesteld. Organisaties die bezig zijn met voornamelijk kortstondige acties gericht op thema’s als gezondheid en voeding kunnen voorzichtig in het lijstje ‘trend of modeverschijnsel’ worden geplaatst. Gelukkig blijkt dat verreweg de meeste organisaties de doorkijk kunnen maken naarbedrijfsperformance, naar arbeidsproductiviteit en naar continuïteit van de organisatie. Hiermee komen deze bedrijven in de lijst ‘wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering’.

Cyclus gezondheidsmanagement

Dit overstijgend kunnen signaleren en het vermogen hebben om te kunnen sturen op alle factoren die van belang zijn om je organisatie optimaal te laten renderen (mét gezonde en vitale medewerkers) vraagt om een stuur. Een stuur waarmee je de organisatie links of rechts kunt bijsturen, gebaseerd op de feitelijkheden die in je organisatie spelen. Onze missie op het gebied van inzetbaarheid is om organisaties het stuur in handen te geven om zo het bedrijf optimaal te kunnen laten renderen in relatie tot productiviteit en inzetbaarheid. Dit stuur, of dashboard, is het resultaat van een doorlopende PDCA cirkel die binnen de organisatie wordt opgetuigd.

©

Meer artikelen

Blog | 3 juli 2017

NES Dashboard bevestigt vermoedens Strukton Rail

Al bijna 100 jaar is Strukton Rail betrokken bij het onderhoud en de aanleg van spoorlijnen en railsystemen. Er werken zo’n 1700 mensen vanuit het hele land dag en nacht aan het spoorsysteem. Vaak gaat het daarbij buiten om fysiek zwaar werk met onregelmatigheid. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Giza de Jong, P&O Adviseur Afdeling Vitaliteit […]

Lees verder

Blog | 10 april 2017

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, trend of noodzaak? Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid, werkvermogen en vitaliteit… Is dit nu een wezenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering of kunnen we stellen dat er sprake is van een trend of modeverschijnsel op dit gebied. Dit lijkt, een relatief eenvoudige vraag om te beantwoorden als je naar de oppervlakte van deze vraag […]

Lees verder

Blog | 3 april 2017

Promoot gezondheid!

‘Gezondheidsmanagement raakt de continuïteit van je bedrijf’ Waarom is gezondheidsmanagement zo belangrijk binnen de bedrijfsvoering? Volgens Rik-Jan Modderkolk, gezondheidsmanager bij Pon, is dat kraakhelder; omdat het de continuïteit van je bedrijf raakt. ‘Mensen maken het verschil,’ verklaart Rik-Jan. ‘Mensen die goed in hun vel zitten, plezier in hun werk hebben en ‘fit for the job’ […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven