Aanpak RSI klachten

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. RSI klachten zijn verzamelnamen van diverse klachten aan bovenrug, nek, schouders, ellebogen, polsen, handen en vingers. Deze klachten worden veelal veroorzaakt door beeldschermwerk, maar ook door bijvoorbeeld repeterend werk in een productieomgeving. Een niet optimale houding en herhalende eenzijdige handelingen zijn vaak de boosdoeners. Daarnaast hebben stress en werkdruk een negatieve invloed op het ontwikkelen van de RSI klachten.

RSI klachten komen voor in allerlei beroepsgroepen, niet alleen bij beeldschermwerk. De kans dat RSI klachten chronisch worden is groot als men te lang wacht en doorwerkt met de pijn.

Hulp van bedrijfsfysiotherapeut

Mocht een werknemer toch klachten ontwikkeld hebben, of zelfs verzuimen dan is een RSI programma bij TIGRA een effectieve interventie voor een snelle terugkeer in het werk. Afhankelijk van het verzuim, de duur en ernst van de klachten, wordt na een intake een keus gemaakt uit twee verschillende RSI programma’s. Een basis of standaard RSI programma.

Een bedrijfstherapeut kijkt naar de klachten en helpt deze bij uw werknemer weg te nemen. De therapeut koppelt het proces vervolgens aan u als werkgever terug en geeft aan wat de werknemer wel en niet kan. Met zijn advies kan de werknemer deels of zelfs 100 procent zijn werk weer hervatten.

EMG-meting bij RSI klachten

Naast een fysieke training om de belastbaarheid te verbeteren, is voorlichting een belangrijk onderdeel. De werknemer krijgt inzicht in de werkgerelateerde risicofactoren, maar ook de persoonsgebonden en privé gebonden risicofactoren worden in kaart gebracht en leert hoe hiermee om te gaan. Een EMG meting wordt daarbij standaard ingezet. Het gaat dus om een integrale benadering waarbij ergonomie, werkhouding, fysieke belastbaarheid, ontspanning en stress aandacht krijgen.

Het RSI programma is een functiegerichte training met als uitgangspunt werkhervatting. Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van biofeedback in de vorm van EMG (spierspanning). Daarbij vindt minimaal 1 training/instructie plaats op de werkplek.

Doelstelling

Het RSI programma heeft tot doel de inzetbaarheid van individuele werknemers te verhogen en indien sprake is van verzuim, werkhervatting te realiseren. De werknemer leert tijdens het programma op een gezonde, ergonomisch verantwoorde wijze te functioneren om daarmee RSI klachten te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Aan het programma gaat altijd een intake vooraf.

Werknemer aanmelden voor Intake
Direct aanvragen