Voorkomen is beter dan genezen

Een rake uitspraak waar volgens mij iedereen het mee eens is. Want waarom eerst wachten totdat iets fout gaat? Totdat onze werknemers ziek thuis komen te zitten met uiteenlopende klachten? Waarvan ze mogelijk zelfs nooit meer volledig herstellen. Dat wil niemand. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat onze mensen ziek en arbeidsongeschikt worden. Een mooi streven, maar zetten we in de praktijk ook voldoende in op de preventieve dienstverlening?

Preventie versus verzuim

Jarenlang lag de focus in de Nederlandse arbeidsmarkt voornamelijk op verzuim. Dat leverde immers direct geld op; zodra werknemers terugkeerden naar de werkvloer verdwenen de verzuimkosten. Een logische investering, vooral op de korte termijn. Op de lange termijn is preventie een betere investering. Preventie verkleint immers de kans op verzuim en dus op terugkerende verzuimkosten. Dat is alleen nog maar het financiële voordeel. Preventie voorkomt ook zoveel mogelijk (langdurige) klachten bij werknemers. En dat is natuurlijk waar het echt om gaat.

Ook de overheid ziet de noodzaak van (besteedt steeds meer aandacht aan) fysieke preventie. Zo wordt het landelijke Programma Preventie Beroepsziekte in 2019 uitgebreid met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’ (bron).

TIGRA’s preventieve aanbod

TIGRA zet zich in voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daar vallen verzuim en preventie samen onder. Ook wij willen liever voorkomen dan genezen en zetten daarom vaker in op onze preventieve dienstverlening. Denk hierbij aan een workshop over fysieke belasting, de opleiding tot ergocoach en inzetbaarheidsspreekuur. Deze losse diensten combineren wij voor de klant vaak  tot een ketenoplossing. Een totaalaanpak die het benodigde verschil maakt.

  1. Workshop omgaan met fysieke belasting

Wij helpen jou en collega’s om te gaan met fysieke belasting. Tijdens de workshop omgaan met fysieke belasting leren jullie actief om te gaan met verschillende werksituaties die bij jullie vaak voorkomen. Het maakt dus niet uit of je veel achter de computer zit of veel in beweging bent. Wij maken een training die helemaal is afgestemd op jullie dagelijkse werkzaamheden.

  1. Ergocoach opleiding

Inmiddels hebben jij en collega’s een training gehad over hoe jullie het beste kunnen tillen of zitten. De kans is groot dat sommige werknemers na een aantal weken terugvallen in het oude patroon. Het is zonde van de tijd om hen opnieuw naar een training te sturen, maar hoe houd je ze dan scherp? Een oplossing is om een van de eigen werknemers tot ergocoach op te leiden bij TIGRA. Deze ergocoach leert collega’s te begeleiden bij hun werkzaamheden. Het grote voordeel hiervan is dat de ergocoach altijd op de werkvloer aanwezig is en daarom veel invloed kan uitoefenen op de gewenste gedragsverandering. De ergocoach kan hierbij altijd terugvallen op de expertise van TIGRA.

  1. Inzetbaarheidsspreekuur

Ten slotte bieden wij een bedrijfsfysiotherapeut in company aan. Deze gespecialiseerde fysiotherapeut werkt aanvullend op de ergocoach en kan afhankelijk van de wens bijvoorbeeld wekelijks bij jullie op kantoor of in bedrijf komen. Het grote voordeel is dat hij tijdig kan inspelen op beginnende klachten bij werknemers en hiermee verder ontstaan van klachten voorkomt. Daarnaast leert hij het bedrijf en de werknemers kennen, waarop hij zijn advies specifiek kan toespitsen.

Uiteraard hoef je niet te kiezen voor een preventief totaalpakket zoals hierboven staat beschreven. Al onze preventieve diensten kunnen apart van elkaar aangevraagd worden. Afhankelijk van jouw wensen en behoeften kijken we samen naar de best passende diensten en oplossingen.

 
Neem contact op voor meer informatie

Blog | 23 november 2021

Wanneer stuur je een zieke werknemer in voor een interventie?

Je werknemer is al langere tijd ziek en het lukt hem/haar maar niet om weer op te knappen en aan het werk te gaan. In dat geval kan een interventie uitkomst bieden. Een interventie kan helpen om de verzuimduur te verkorten of kan zelfs voorkomen dat je werknemer uitvalt. Met een interventie kan de terugkeer […]

Lees verder

Nieuws | 25 oktober 2021

“Vanaf het moment dat ik ben gestart bij TIGRA heb ik geen ziekmeldingen meer”

Eric Beckers, storingsmonteur bij Liander, zat vaak ziek thuis. Last van de rug, schouders of nek. Fysiek was hij in goede conditie, maar toch zat hij regelmatig in de ziektewet, tot frustratie van hem zelf. Zijn teamleider regelde een Gedragsmatige fysieke training bij TIGRA en dat heeft hem goed gedaan! “Mijn klachten zijn verdwenen en […]

Lees verder

Blog | 7 oktober 2021

Wat kost een werknemer die verzuimt?

Elk bedrijf heeft weleens een zieke werknemer. Bij jullie bedrijf zal dat niet anders zijn. Dat is vervelend voor de werknemers zelf, de collega’s en voor de organisatie. Het is daarom belangrijk om dit verzuim te voorkomen of in ieder geval snel weer te verhelpen, want een verzuimende werknemer brengt ook de nodige kosten met […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven