Veel gestelde vragen Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Inhoud

 1. Wat kost een PMO?
 2. Wat is de inhoud van een PMO?
 3. Is een PMO wettelijk verplicht?
 4. Hoe waarborgen jullie de privacy van de werknemer?

1. Wat kost een PMO?

De kosten van een PMO zijn afhankelijk van de inhoud van het PMO. Dit is dus maatwerk. Samen jou kijken we naar de verschillende functies binnen jullie bedrijf, de aard van de werkzaamheden, de bedrijfscultuur en de risico’s uit de risico-inventarisatie. We maken met deze gegevens een maatwerkvoorstel. Meestal liggen de kosten per medewerker tussen de 100 en 200 euro.


2. Wat is de inhoud van een PMO?

Het preventief medisch onderzoek van TIGRA hangt af van hoe jouw organisatie er uit ziet. Onderdelen in dit onderzoek kunnen zijn:

 • Online vragenlijsten:

WorkAbilityIndex (WAI) , vragenlijsten werkomstandigheden, lichamelijk klachten in relatie tot werk, lichamelijke belasting, mentale belasting, PSA , werktempo en hoeveelheid, vragenlijst normen en waarden, plezier en betrokkenheid, BRAVO, vragenlijsten gezondheid, herstelbehoefte.

We werken alleen met gevalideerde lijsten. De mogelijkheid is er om zelf een vragenlijst aan te dragen. Deze kunnen wij dan inbrengen en toevoegen.

Fysiek onderzoek:

 • Lengte, gewicht, BMI
 • Vetpercentage
 • Middelomtrek
 • Bloeddruk
 • Cholesterol (HDL, LDL, ratio)
 • Glucose
 • Hart- en vaatziekte risicoprofiel (HVZ risicoprofiel)

Op basis van de risico’s die in de risico-inventarisatie (RI&E) naar voren komen en de specifieke wensen van het bedrijf worden bovenstaande aspecten aangevuld met:

  • Visus
  • Audiometrie
  • Veerkracht d.m.v. HRV
  • TIGRA FIT
  • Bloedonderzoek uitgebreid
  • Inspanningstest
  • Fysiotherapeutisch bewegingsonderzoek
  • Longfunctie
  • Knijpkracht

Doelformuleringsgesprek:

De resultaten van de vragenlijsten en de fysieke testen worden met de deelnemer besproken. Die krijgt een persoonlijk advies om de eigen inzetbaarheid te verbeteren en eventuele risicofactoren voor het ontstaan van inzetbaarheidsklachten te verminderen. Dit doen we met speciale gesprekstechnieken waarmee we de deelnemer stimuleren en prikkelen op eigen regie. Doorverwijzing naar een passend vervolg in de vorm van een interventie is belangrijk om de verandering ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Terugkoppeling:

NES Dashboard en/of rapportage


3. Is een PMO wettelijk verplicht?

In de arbeidsomstandighedenwet, artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Vanaf hoeveel werknemers is een werkgever verplicht om een PMO aan te bieden aan zijn werknemers?

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. TIGRA adviseert je dit eens in de drie jaar te doen, zodat jouw werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun inzetbaarheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico’s.


4. Hoe waarborgen jullie de privacy van de werknemer?

 • ICT systemen voldoen aan NEN 7510 en ISO 27001 met betrekking tot informatiebeveiliging en werken met autorisatie-staffel.
 • Nadat een werknemer voor de eerste heeft ingelogd, dient hij zelf een wachtwoord in te stellen.
 • Individuele resultaten blijven bij medewerker, het bedrijf krijgt alleen terugkoppeling op managementniveau.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Nieuws | 9 februari 2021

Gratis sneltest en antistofbepaling COVID-19 voor jouw werknemers!

Samen met Medprevent en Spoedtest.nl bieden wij de mogelijkheid om jouw werknemers met COVID-19 gerelateerde klachten of nadat ze een melding hebben ontvangen in de CoronaMelder, gratis te laten testen op het coronavirus door middel van een sneltest. Het Ministerie van VWS biedt Arbodiensten met een nieuwe subsidie hiertoe de mogelijkheid. Deze unieke samenwerking met 40 […]

Lees verder

Nieuws | 4 februari 2021

“80% van onze werknemers deed mee met het PMO”

“Het Preventief Medisch Onderzoek wat TIGRA bij ons heeft uitgevoerd, heeft tot mooie vervolgstappen geleid”. Dirk Spoor, directeur bij Rederij Doeksen, heeft in zijn vorige functie als hoofd P&O begin 2020 het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden binnen Rederij Doeksen. Nu een jaar later blikken we terug op dit PMO en gaan we met hem […]

Lees verder

Blog | 1 februari 2021

Wat is de inhoud van een PMO?

Hoe ziet een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) er nu eigenlijk uit? Wat is de opbouw? En welke testen worden er gedaan? En wat is nu precies een doelformuleringsgesprek? Zomaar een aantal vragen die we vaak voorbij zien komen. In deze blog gaan we in op de inhoud van een PMO. Een PMO van TIGRA is […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven