Werkplek­onderzoek

We werken door allerlei invloeden langer door. Investeren in inzetbaarheid van de werknemers is om een aantal redenen waardevol. Het kan kosten besparen, een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als de brutoloonkosten. Werknemers zijn productiever in een prettige, veilige en vitale werkomgeving.

De werkplekcheck en het werkplekonderzoek zijn twee van onze diensten die op de werkplek uitgevoerd kunnen worden en invloed hebben op de inzetbaarheid van de werknemers.

Werkwijze 

Met het werkplekonderzoek kijken we naar de huidige situatie en hoe deze is te verbeteren. Er wordt gekeken of een (ergonomische) aanpassing positief bijdraagt aan het verminderen van de klacht, het verbeteren van de productiviteit en het welbevinden van de werknemers. Met het onderzoek wordt de balans van de belasting van het werk en wat de werknemer aan kan in kaart gebracht. Er worden gevalideerde meetmethoden gebruikt, waarbij het rapport ingezet kan worden als verdieping van de RI&E.

Als eerste houdt de bedrijfsfysiotherapeut een kort intakegesprek met de werknemer, waarna de fysiotherapeut de werkplek en de werkhouding gaat beoordelen. De werknemer krijgt gericht advies over de (werk)houding en de instellingen van de werkplek.
Verder is er aandacht voor eventuele lichamelijke klachten. De fysiotherapeut geeft advies of training om deze klachten te verhelpen en/of te voorkomen. Daarbij wordt er gekeken naar de werkgerelateerde risicofactoren, maar ook de persoonsgebonden en privégebonden risicofactoren worden onder de loep gelegd.

Unieke TIGRA aanpak

Een gedegen onderzoek op de werkplek, waarbij niet alleen de werkgerelateerde risicofactoren bekeken worden, ook de persoons- en privegebonden factoren worden meegenomen in het totaal advies.

Meld uw werknemer aan voor een werkplekonderzoek

Wat levert het u op?

    • kosten besparen door reduceren verzuim
    • verhogen van de productiviteit
    • verbeteren inzetbaarheid

Rapportage

De bevindingen van het werkplekonderzoek worden aan de leidinggevende of de afdeling HRM gerapporteerd. In deze rapportage staan ook de ergonomische adviezen voor de werkplek, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in opstelling, specifieke instellingen of keuze voor een stoel, toetsenbord, een hulpmiddel bij bepaalde machines of specifieke tiltechnieken. Kleine ergonomische aanpassingen maken soms al een wereld van verschil.

Vermindert lichamelijke klachten

Heeft uw werknemer rug-, schouder of nekklachten? Of zijn er meerdere werknemers met soortgelijke klachten op een afdeling? Een goede instelling van de werkplek is van essentieel belang om deze klachten aan het bewegingsapparaat – het orgaansysteem waardoor de mens zich kan voortbewegen – te voorkomen.

Met het werkplekonderzoek kijken we naar de huidige situatie en hoe deze is te verbeteren. Er wordt gekeken of een (ergonomische) aanpassing positief bijdraagt aan het verminderen van de klacht, het verbeteren van de productiviteit en het welbevinden van de werknemer. Met het onderzoek wordt de balans van de belasting van het werk en wat de werknemer aan kan in kaart gebracht. Er worden gevalideerde meetmethoden gebruikt, waarbij het rapport ingezet kan worden als verdieping van de RI&E.

Vraag de gratis leaflet aan

werkplekcheck
Blog | 6 februari 2018

HORNBACH heeft vitaliteit hoog in het vaandel

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf is sinds 1997 actief op de Nederlandse markt en vertoont sindsdien een ware groeispurt. HORNBACH heeft hier nu 13 vestigingen, en de 14e in Zwolle gaat in het voorjaar van 2018 open. Iedere vestiging biedt gemiddeld aan 150 mensen werk. Al meerdere malen werd de prestigieuze Retail Jaarprijs “Beste Bouwmarkt […]

Lees verder

Wij maken het verschil