Voorlichting & Training fysieke belasting

Met onze training fysieke belasting richten we ons op de belasting bij lichamelijk werk en zittend werk.  Tijdens de training oefenen en behandelen we dus gevarieerde technieken die passend zijn bij het werk: tillen, dragen, duwen, maar ook de juiste houding achter de computer.

Er is een Voorlichting & Training ‘Omgaan met fysieke werkzaamheden’ en ‘Omgaan met beeldschermwerk’. Beide voorlichting zijn op dezelfde wijze opgebouwd.

Voortraject

Het voortraject bestaat uit een onderzoek op de werkplek naar werkgerelateerde risico’s die het optimaal functioneren kunnen belemmeren. Vervolgens is er een interactieve en dynamische voorlichting voor de werknemers waarbij optimaal functioneren op de werkplek centraal staat.

Beeldmateriaal

De risico’s uit het voortraject worden via beeldmateriaal en interactieve technieken bewust gemaakt. Na de voorlichting krijgt iedere werknemer een persoonlijke werkinstructie of wordt er een groepstraining gegeven.

Na de interactieve voorlichting & training fysieke belasting wordt aandacht besteed aan het lange termijn effect. Gedragsverandering, bewust werken en tevredenheid in werk zijn factoren die dit tot een succes kunnen maken.

Unieke TIGRA aanpak

  • Programma op maat
  • Inzet op bewustwording en kennisvergroting bij werknemers
  • Programma sluit aan bij het bedrijf, de werkzaamheden en de cultuur

Vergoeding training fysieke belasting

TIGRA heeft met een aantal verzekeraars goede afspraken gemaakt over tarieven en vergoedingen. In veel gevallen is vergoeding mogelijk vanuit de verzekering. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Hogere productiviteit

Gezonde en tevreden werknemers staan garant voor een hogere productiviteit. Daarnaast speelt gezondheid en welzijn een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim. Het verbeteren van arbeid gerelateerde omstandigheden zoals werken aan lichamelijke en mentale belasting levert een belangrijke bijdrage aan het beter functioneren van uw werknemers. Het vergroten van de kennis wat betreft gezond werken van werknemers is een eerste stap naar preventie en levert een goede bijdrage aan gezondheid en welzijn.

Vraag de gratis leaflet aan

Training fysieke belasting
Blog | 10 augustus 2018

“Wat zijn de kosten van een werkplekonderzoek?”

Die vraag komt best regelmatig voorbij en is best plat te beantwoorden. “Dat is 370 euro voor een beeldschermwerkplek meneer”.. In deze oppervlakkigheid lijkt het net een worstenbroodje wat door de verkoper over de toonbank wordt geschoven. Wanneer we kijken naar wat er achter deze (bij TIGRA bijna dagelijkse) vraag zit, dan treffen we vaak […]

Lees verder

Dat ene stapje meer!