Maatregelen TIGRA omtrent Coronavirus

Laatste update 1 mei 2020.

Vanaf heden kunnen cliënten van TIGRA weer naar de vestiging komen voor fysieke intake afspraken en trainingen. Uiteraard onder strikte en verantwoorde maatregelen. Er wordt voor de eerste afspraak altijd eerst telefonisch contact gelegd met de cliënt om hem/haar op de hoogte te stellen van de aanvullende regels die gelden bij TIGRA. Hieronder zijn ze genoemd:

Verder zien wij geen belemmering meer in de uitvoer van PMO’s en HC’s. Om in het fysieke gedeelte van een PMO/HC de veiligheid te kunnen waarborgen, is er voor de TIGRA adviseur een aangepast werkprotocol opgesteld. Dit protocol is opgesteld volgens de genoemde richtlijnen. Voor de start van het PMO/HC krijgt de werknemer een aantal vragen over zijn/haar gezondheid. In deze korte vragenlijst inventariseren we of een werknemer verantwoord kan deelnemen aan het fysieke deel van het onderzoek.

Onze online dienstverlening blijft ook gewoon beschikbaar. We houden hiermee de mogelijkheid om op afstand onze intakes en consulten uit te voeren. Is een vervolg in de vorm van een GFT (Gedragsmatige Fysieke Training) geïndiceerd, dan kan dit onder de genoemde voorwaarden plaatsvinden in een van onze vestigingen.

14 april 2020

Per 14 april hebben we onze dienstverlening aangepast naar 6 (nieuwe) online diensten. We voldoen hiermee aan de maatregelen vanuit het kabinet. Alle afspraken vinden plaats via (video)bellen. Fysieke afspraken komen te vervallen. Sommige interventies worden ondersteund met inhoudelijke e-learnings. Bekijk hier ons aanbod.

TIGRA blijft altijd bereikbaar en bij vragen staan we voor je klaar. 

24 maart 2020.

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen, die het kabinet op maandag 23 maart heeft afgekondigd, heeft TIGRA besloten om de fysieke dienstverlening tot in ieder geval 6 april te stoppen. Concreet houdt dit in: geen afspraken in de vestiging voor Gedragsmatig fysieke trainingstrajecten en geen Werkplekonderzoek bij een bedrijf op locatie.

Dit advies heeft betrekking op alle dienstverlening die fysiek contact verlangt. Het is wel mogelijk om dienstverlening via beeldbellen door te laten gaan. Denk hierbij aan de Intake, Consult inzetbaarheid en fysieke coaching. We streven ernaar de dienstverlening zoveel mogelijk online door te laten gaan en willen wekelijks contact houden met onze cliënten. 

19 maart 2020

TIGRA WERKT DOOR! Continuering van onze dienstverlening is van groot belang. Juist in deze tijd is het voor werknemers in cruciale beroepen of vitale processen belangrijker dan ooit om inzetbaar blijven. TIGRA staat klaar voor werkend Nederland. Uiteraard hebben wij ook nagedacht over maatregelen in deze situatie. Vooralsnog zijn er geen beperkingen opgelegd t.a.v. face-to-face contact. De dienstverlening mag, mits de juiste hygiëne maatregelen worden aangehouden, gewoon door gaan. Met uitzondering van het Preventief Medisch Onderzoek en de Health Checks gaan alle dienstverlening door. Om de kans op besmetting te verkleinen, is het mogelijk om telefonisch, via e-health of videobellen (teams, Skype, Hangout) de afspraken, bijvoorbeeld Intakes te laten plaatsvinden. Bij vervolgtrajecten zoals een Gedragsmatige fysieke training of Werkplekonderzoek informeren wij de cliënt over de maatregelen die TIGRA neemt om ervoor te zorgen dat alle dienstverlening ‘veilig’  kan plaatsvinden. Wij doen dit telefonisch voorafgaand aan de afspraak.

16 maart 2020

Gisteren zijn er nogmaals aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding hiervan hebben we als TIGRA ook weer diverse maatregelen genomen. Gelukkig kunnen we bepaalde interventies nog wel gewoon blijven uitvoeren. Er zijn namelijk geen beperkingen opgelegd t.a.v. face-to-face contact. De dienstverlening mag, mits de juiste hygiëne maatregelen worden aangehouden, gewoon door gaan. We hebben onze TIGRA adviseurs gevraagd om cliënten te informeren over de maatregelen die TIGRA heeft genomen om ervoor te zorgen dat alle dienstverlening ‘veilig’  kan plaatsvinden.

We kijken deze periode ook naar de kansen die het ons biedt. En proberen ontwikkelingen die we vooruit hadden geschoven, nu alsnog op te pakken. Samen moeten we ervoor zorgen dat we sterk staan als TIGRA, als ondernemer en als persoon. Er voor elkaar zijn, elkaar positief prikkelen en samen na de eerste schrik en schrok de ondernemerszin weer oppakken. Dit zodat we over een paar weken positief terug kunnen kijken op deze bijzonder situatie. 

3 maart 2020

Als TIGRA zijn we ons bewust van de ernst en impact van het Coronavirus. Hiervoor hebben we een protocol opgesteld voor onze TIGRA vestigingen, met welke voorzorgmaatregelen wij als TIGRA de aankomende tijd nemen. Punten als hygiëne, veilige werkplek en klantcontact hebben we hierin meegenomen. Voor onze uitvoer omtrent een Preventief Medisch Onderzoek en Health Check hebben we onze TIGRA adviseurs strikte regels gegeven en schrappen we een aantal testonderdelen uit voorzorg. Mochten er vragen zijn m.b.t. dit onderwerp dan kun je hiervoor bij Syds Homan (s.homan@tigra.nl) terecht.

Blog | 23 juni 2020

Thuiswerkend Nederland inzetbaar houden

Thuiswerken was in Nederland altijd al erg populair, maar door de coronacrisis zit nu bijna iedereen noodgedwongen thuis achter de laptop. De een vindt het heerlijk, de ander vindt het maar niets. In het nieuws wordt steeds vaker aandacht besteed aan klachten die het thuiswerken met zich mee brengt. Toch was thuiswerken ons al niet […]

Lees verder

Nieuws | 12 juni 2020

TIGRA certificering ISO 9001:2015 gecontinueerd

Wij zijn continu bezig om onze processen te beoordelen en te optimaliseren. Vorige week is dit door een externe auditor weer bevestigd. De ISO 9001:2015 certificering is weer gecontinueerd. We zijn trots dat we ook dit jaar weer aan de norm voldoen! Het is goed om alle management-, ondersteunende-, en operationele processen en werkwijzen op […]

Lees verder

Nieuws | 29 mei 2020

TIGRA de thuiswerkcoach

In het nieuws wordt steeds vaker aandacht besteed aan de klachten die het thuiswerken met zich meebrengt. Naast nek-, rug- en schouderklachten, hoor je nu ook al over de comeback van de muisarm. Om dit te voorkomen introduceert TIGRA ‘de thuiswerkcoach’. Diensten die jou en je werknemers in staat stellen om klachtenvrij (thuis) te werken. […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven