Leefstijl­programma en – advies

Houd uw werknemers duurzaam inzetbaar, vitaal en productief.

De leefstijlinterventies van TIGRA hebben als doel om werknemers duurzaam inzetbaar, vitaal en productief te houden.

Dit programma is een combinatie van het Online Coaching Module en de module Motivational Interviewing. Deze worden aangevuld met een fysiek trainingstraject onder begeleiding van een arbeids/bedrijfsfysiotherapeut.

 

 

Programma op maat

Het leefstijlprogramma bestaat uit een digitale leefstijlvragenlijst en meting van gezondheid- en fitheidparameters. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in de eigen leefstijl, gezondheid en fitheid. Aan de hand van een intake wordt, samen met de deelnemer, een programma op maat samengesteld en uitgevoerd.

Digitale coachmodule

Door middel van een digitale coachmodule worden de deelnemers ondersteund om zelfstandig of in groepen hun persoonlijke doelen te realiseren. Daarnaast vinden er ook individuele coachgesprekken/evaluaties plaats en themabijeenkomsten die afgestemd zijn op de vooruitgang of specifieke vraag van de individu/ doelgroep.

Unieke TIGRA aanpak

  • Inzicht geven in de eigen leefstijl, gezondheid en fitheid.
  • Triggeren van eigenaarschap
  • Handvatten aanreiken ter verbetering van leefstijl, gezondheid en fitheid en het verlagen van gezondheidsrisico’s.
  • Onder deskundige begeleiding in beweging komen.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid / duurzame gedragsverandering.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Inclusiecriteria

  • Deelnemers die geïnteresseerd zijn in of verbetering van eigen leefstijl, gezondheid en fitheid en specifiek voor deelnemers met meerdere risicofactoren op welvaartsziekten.
  • BMI>25.
  • Aanwezigheid van de BRAVO factoren.

Exclusiecriteria

Deelnemers die niet intrinsiek gemotiveerd zijn en deelnemers waarbij op basis van de ParQ vragenlijst risicofactoren worden geconstateerd.

Vraag de gratis leaflet aan

leefstijlprogramma

Het landelijk dekkend netwerk van TIGRA

TIGRA heeft het grootste landelijk dekkend netwerk. Dat is mooi, daardoor zitten we altijd bij u om de hoek.

Een overzicht van onze vestigingen vindt u hier.

Vestigingen