ESF Duurzame inzetbaarheid 2019

Wil jij ook maatregelen nemen in je bedrijf om je werknemers langer en productief aan het werk te houden? Misschien kun je hiervoor wel gebruik maken van een subsidie. Van 8 april 2019 t/m 12 april 2019 wordt er weer een tijdvak opengesteld.

Wil je als bedrijf iets doen om de gezondheid en vitaliteit van je werknemers te bevorderen dan kun je een subsidie van 50% ontvangen om een externe adviseur voor je organisatie in te huren. De subsidie per project bedraagt maximaal € 12.500. De adviseur voert hiermee een project uit waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Nulmeting met ESF subsidie

TIGRA kan een nulmeting uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Het onderzoek geeft je inzicht op het gebeid van gezondheid en werk. Er worden medische zaken meegenomen, maar er is ook aandacht voor aspecten als werksfeer, stress en lichamelijke belasting.

Gezonde werknemers hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever. Door gezondheid en werkvermogen te meten, voorkomen we bovendien dat werknemers langdurig gaan verzuimen. Ook brengen we in beeld hoe productief iemand is. Een win-winsituatie: de organisatie haalt betere resultaten én werknemers kunnen gezond hun pensioen halen.

Het project wordt uitgevoerd en begeleid door een TIGRA projectleider. We hebben jarenlange ervaring met de uitvoer van ESF-trajecten, hierdoor kunnen we ook jouw bedrijf goed begeleiden.

Voorwaarden

De subsidie bedraagt 50% van de totale projectkosten. De aanvrager krijgt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen. Dit biedt je als werkgever een financiële steun in de rug om actief te gaan werken aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

Hulp nodig bij indienen plan? Samen met onze samenwerkingspartner AC Adviseurs bieden wij ondersteuning bij:

het opstellen van een diagnose of advies;
het implementeren van een plan van aanpak.

Meer uitleg? We komen graag langs