Beleid en borging

De kracht van TIGRA is de combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding van zowel de organisatie als de werknemers. Bewustwording en gedragsverandering staan daarin centraal en zijn van invloed op de inzetbaarheid.

De balans tussen persoonlijke mogelijkheden (resources) en het werk is toegelicht aan de hand van het ‘Huis van werkvermogen’. Het geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen.

 

Werkvermogen

Het werkvermogen wordt omschreven als de mate waarin de werknemers fysiek en mentaal zijn/haar werk kan uitvoeren. Op het moment dat de voorwaarden op alle verdiepingen van het huis optimaal zijn voor een werknemer, is er sprake van maximaal werkvermogen van de werknemers. Hierbij is de kans op ziekteverzuim minimaal, is de productiviteit maximaal en voelt de werknemers zich vitaal.

Hoe de verdiepingen van het huis op dit moment voor een bedrijf is ingericht, is dus van invloed op de inzetbaarheid van werknemers in de organisatie. Dit is op diverse manieren inzichtelijk te maken. De invulling daarvan is afhankelijk van de doelstellingen en ambities, maar ook van of aandachts- of verbeterpunten. In feite betreft het een doorlopende cyclus in de organisatie.

Unieke TIGRA aanpak