Fysiek fitcheck

Heb jij binnen je bedrijf te maken met veel zieke of verzuimde werknemers? Dan ben je ongetwijfeld op de hoogte van de verzuimkosten die dit met zich meebrengt. De TIGRA Fysiek fitcheck is een uniek product welke organisaties in staat stelt om proactief met verzuim om te gaan. Dus ook voordat je werknemers zich ziek melden.

De werknemer meldt zich via een AVG-proof omgeving aan waarna de TIGRA-adviseur contact legt met de werknemer. Hierdoor hoeft de leidinggevende en/of HR-adviseur niet op de hoogte gebracht te worden van de desbetreffende klachten. De drempel die er voor werknemers kan zijn om hun klachten met de werkgever te bespreken, wordt door de directe toegankelijkheid van de Fysiek fitcheck weggenomen. De privacy van de werknemer wordt hiermee gewaarborgd.

Waarom?

TIGRA heeft de Fysiek fitcheck ontwikkeld om een werknemer die kampt met fysieke klachten laagdrempelig en zonder wachttijd te laten ‘screenen’ door een adviseur Arbeid & Gezondheid. Met deze nieuwe dienst wordt een snelle, gedegen en op maat gerichte interventie mogelijk. Verzuim of mogelijke uitval door fysieke klachten wordt hiermee tegengegaan!

Door het tekort aan bedrijfsartsen duurt het vaak tot 6 weken voordat een interventie opgestart kan worden. De kosten voor deze wachttijd kunnen al snel oplopen tot duizenden euro’s aan verzuimkosten. De TIGRA Fysiek fitcheck is een snelle en kosten efficiënte oplossing waarin de bedrijfsarts niet altijd direct nodig is. 

Met de TIGRA Fysiek fitcheck worden de wettelijke verplichtingen zoals voorgeschreven in de WVP nagekomen zonder tussenkomst van een bedrijfsarts. En wordt het potentiële verzuim direct aangepakt. Door deze snelle interventie kan de verzuimperiode tot vier weken verkort worden en is de medewerker snel weer inzetbaar.

Met de TIGRA Fysiek fitcheck ben je in staat snel in te grijpen bij (mogelijk) uitval en kunnen verzuimkosten bespaard worden.

Hoe werkt het?

Werknemers met fysieke klachten melden zich, zonder de tussenkomst van hun werkgever, online aan voor een Fysiek fitcheck. Na het aanmelden wordt er een link verzonden waarmee er een vragenlijst ingevuld kan worden. Het invullen van deze vragenlijst kost 5 à 10 minuten. Daarna wordt er binnen 48 uur telefonisch contact gelegd door de adviseur die samen met de werknemer bespreekt welke mogelijke interventie ingezet kan worden. Dit gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens het telefoongesprek kan de adviseur vaak al praktische tips geven, advies geven voor een werkplekonderzoek of intake voor verdere begeleiding.

Wat kost het?

Wanneer er na de Fysiek fitcheck een TIGRA vervolginterventie wordt ingezet kost de check helemaal niets! Wanneer er wordt doorverwezen naar een andere zorg en/-of dienstverlener dan zijn de kosten éénmalig €35,-. Deze kosten verdien je als werkgever snel terug doordat verzuim voorkomen of verkort wordt. Snelle terugkeer in eigen werk is altijd ons doel!

Voordelen van de TIGRA Fysiek fitcheck

  • Snelle aanpak bij (mogelijk) verzuim;
  • Directe toegankelijkheid voor werknemer;
  • Verlaging verzuimkosten;
  • Voorkomen van (langdurig) verzuim;
  • Eigenaarschap werknemers;
  • AVG-proof.

Beschikbaar maken of aanvragen?

Wil jij de Fysiek fitcheck aanvragen, beschikbaar maken voor jouw werknemers of meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.