(Opnieuw) leren omgaan met je werkplek

Werknemer direct aanmelden Intake

Werkhervatting en/of begeleiding

Heeft jouw werknemer een verkeerde werkstijl waardoor het functioneren wordt belemmerd? Of moet een collega erg wennen aan de nieuwe werkplek, omdat het een hele andere aanpak vergt dan hij/zij gewend is. Kom in actie, voordat er verzuim optreedt!

Onze dienst werkhervatting en/of begeleiding zorgt ervoor dat een werknemer (opnieuw) leert omgaan met zijn werkplek. Tijdens de eerste kennismaking, die plaatsvindt op de werkplek van de werknemer, wordt er gekeken welke factoren een rol spelen bij de klachten die er zijn. De werknemer wordt gemotiveerd om actief mee te werken aan werkhervatting en er wordt gekeken welke duurzame aanpassingen er moeten worden gedaan voor een goede werkstijl.

Inzicht in gedrag op de werkvloer

Met wetenschappelijke modellen en theorieën proberen wij tijdens het programma het (werk)gedrag op de werkvloer inzichtelijk te maken, zodat we weten hoe we dit kunnen verbeteren. Het programma wordt vaak geadviseerd in combinatie met een van onze andere programma’s.

Werkhervatting en/of begeleiding vindt alleen plaats na een Intake. Het is een voorwaarde dat jouw werknemer in staat is om de instructie op de werkplek te volgen.

Voordelen van Werkhervatting en/of begeleiding

Met het aanbieden van Werkhervatting en/of begeleiding:

  • Komt een adviseur op de werkplaats van je werknemer.
  • Krijgt je werknemer inzicht in werkgedrag op de werkvloer, waardoor gedrag wordt verbeterd.
  • Vindt werkhervatting versnelt plaats.
Werknemer aanmelden voor Intake
Direct aanvragen