Snelle aanpak bij mogelijk verzuim

Werknemer direct aanmelden

Consult inzetbaarheid

Heeft jouw werknemer beginnende klachten door een verkeerde werkhouding, maar is een uitgebreide intake niet nodig? Dan is een Consult inzetbaarheid precies wat jij zoekt.

Dit kortdurende consult richt zich op coaching van jouw werknemers met lichamelijke klachten. Deze klachten worden effectief en snel aangepakt. Je kunt al binnen twee werkdagen terecht voor een eerste consult bij een van onze vestigingen.

Werkwijze

De volgende onderdelen komen aan bod in een Consult inzetbaarheid:

  • Een lichamelijk (bewegings)onderzoek.
  • Advisering met als doel beter angsten te verminderen en beter om te gaan met klachten.
  • Uitleg over de balans tussen belasting en belastbaarheid en het geven van tips om zelf aan de slag te gaan (zelfregie).
  • Het laten zien hoe werk-, persoons-, en privégebonden risicofactoren een klacht beïnvloeden.
  • Een korte verslaglegging naar de verwijzer.

Voordelen van een Consult inzetbaarheid 

Door het aanbieden van een Consult inzetbaarheid:

  • Kan je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk.
  • Voorkom je langdurig verzuim.
  • Wordt er meegedacht in werkhervatting.
  • Wordt er inzicht gegeven in de belangrijkste werkgebonden risicofactoren in de werkomgeving.

Het Consult inzetbaarheid kun je aanvragen vanaf €87,-. Een vervolgconsult vanaf €64,-.

Werknemer aanmelden voor Consult inzetbaarheid 
Direct aanvragen