fbpx

Casebeschrijving werknemer ProRail

Anneke werd bij ons aangemeld voor een Intake nadat ze reeds een week verzuimd was. Ze had fysieke klachten die al langere tijd sluimerend aanwezig waren. De afgelopen jaren hebben deze klachten Anneke vaak beperkt in haar werkzaamheden als treinverkeersleider. Soms leidde dit tot korte momenten van ziekte. Langdurige uitval lag daarom op de loer. Tijdens onze Intake bleek dat niet alleen de aanwezige fysieke klachten (die we in ons onderzoek goed konden duiden) Anneke in de weg zaten, maar ook het omgaan met deze klachten. Anneke had zichzelf aangeleerd om in haar dagelijkse activiteiten sterk gas terug te nemen wanneer ze de klachten voelde opspelen. Dit gedrag was haar zo eigen geworden, dat het activiteitenpatroon uit angst voor het opnieuw opspelen van de klachten erg achteruit gegaan was.

Verminderde productiviteit

Dit patroon zien we veel vaker en heeft ook een direct effect op de productiviteit van Anneke in haar werk. Onderzoek* geeft aan dat wanneer werknemers zich lichtelijk beperkt voelen in hun werk, dit gevolgen heeft voor hun productiviteit. En dus ook voor de financiën van de werkgever. In het geval van Anneke geeft de inschatting van productiviteitsverlies aan dat er al voor de intake een bedrag van 2394 euro aan financiële consequenties voor de werkgever was ontstaan. Deels uit de kosten van verzuim (de week voor de aanmelding) en deels uit de kosten van het productiviteitsverlies tijdens haar werk van de laatste vier weken. Dit laatste deel, de kosten van haar presenteïsme, zijn voor een leidinggevende of casemanager moeilijk te duiden.

Succesvolle interventie

Vanaf de intake hebben we Anneke kunnen overtuigen dat haar eigen gedrag een grote rol speelt bij het in stand houden van haar klachten. We hebben haar in onze Gedragsmatige Fysieke Training niet alleen fysiek sterker gemaakt, maar ook mentaal. Zo hebben we haar op het gebied van copingstijlen en gedrag intensief gecoacht. Anneke volgde een traject van 12 weken, waarin ze grote vooruitgang boekte. Dit kwam vooral tot uiting in het vertrouwen dat Anneke ontwikkelde om op een andere manier met haar klachten om te gaan.

Tijdens de tussentijdse test werkte Anneke alweer 50% van haar normale uren. Deze progressie zette door en bij de eindevaluatie was Anneke weer voor 100% inzetbaar in haar eigen werkzaamheden. Niet alleen dit gegeven, maar vooral de manier waarop ze inzetbaar was, maakte haar tot een tevreden cliënt. Ze heeft meer vertrouwen in haar eigen lichaam gekregen, weet beter te sturen op de risicomomenten en behoudt haar activiteitenpatroon. Ook op de momenten dat het even tegen zit.

Financiële voordelen

Deze succesvolle interventie van 12 weken (Intake en een Gedragsmatige Fysieke Training) kostte 1708 euro. De kosten die al voor de intake zijn gemaakt in het productiviteitsverlies en verzuim van Anneke waren zoals gezegd 2394 euro. Hiermee is direct het belang van laagdrempelig insturen benoemd.

Met veel klanten zijn we bezig om de verwijsrouting opnieuw in te richten. Dit heeft deels te maken met de nieuwe wetgeving rondom privacy en gegevensbeheer, maar ook met de kostenbesparing die een snelle doorverwijzing oplevert. Bij een aantal klanten laten we de werknemer zelf de aanvraag doen via een speciaal ingerichte website. Hierdoor kunnen onze professionals op basis van de mate van productiviteitsverlies en de aard van de beperkingen een inschatting maken of een intake geïndiceerd is. Het intakeverslag met het advies voor vervolg, wordt vervolgens bij de casemanager of bedrijfsarts ter goedkeuring neergelegd. Een mooie ontwikkeling die de snelheid van handelen ten goede komt.

En Anneke? Het blijvende resultaat van de training op gedrag zal ervoor zorgen dat Anneke niet vervalt in de korte episodes van verzuim. Ze heeft de regie op haar klachten weer in eigen hand.

Een succesvol traject voor Anneke, maar zeker ook voor ProRail die door de snelle inzet van TIGRA veel (onnodige) kosten heeft bespaard.

Bron: Productivity Costs Questionnaire (Productivity & Health Research Group, 2003)

Blog | 16 april 2019

Investeren in de industrie

Drie belangrijke redenen waarom dit een goed idee is. Statistieken geven aan dat het vertrouwen in de industrie en economie toeneemt. Dit resulteerde in 2018 zelfs in de grootste toename van de industriële productie in Nederland in de afgelopen zeven jaar. Deze toename heeft tot logisch gevolg dat de ondernemers in de industriebranche weer makkelijker […]

Lees verder

Blog | 19 maart 2019

TIGRA werkt samen met het Sectorinstituut Transport en Logistiek

José van Lieshout werkt als strategisch projectmanager voor het Sectorinstituut Transport en Logistiek, dat bestuurd wordt door werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit sectorinstituut zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. José houdt zich in haar functie voornamelijk bezig met de duurzame inzetbaarheid binnen de sector, waarbij ze samenwerkt […]

Lees verder

Blog | 5 maart 2019

Lei(ij)den als een militair!

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik samen met Korps Mariniers een aantal dagen op training mocht op Texel. Gezamenlijk met een aantal Noordelijke ondernemers voeren we op initiatief van VNO-NCW van Den Helder naar Texel in een paar minuten. Dat dit maar een paar minuten waren lag aan de supermoderne en krachtige […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven