fbpx

Wat is een PMO?

Werknemers die fluitend naar hun werk gaan. Collega’s die weinig ziek zijn. Een goede sfeer op de werkvloer. Een aantrekkelijke werkgever zijn. Je werknemers zijn je grootste kapitaal. Zeker in de huidige markt met toenemende tekorten aan goed personeel. Haalt jouw organisatie dit niveau? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) helpt je om dit te realiseren.   

Met een PMO krijg je als werkgever inzicht in het energieniveau, het welbevinden, de leefstijl, het werkvermogen en de arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s van je werknemers. Het onderzoek brengt de gezondheid van de werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. De resultaten worden gebundeld waardoor je een uitgebreide en diepgaande data-analyse krijgt van de vitaliteit van je werknemers. Met de uitslag kun je aan de slag gaan om de gezondheid van je werknemers te behouden of juist te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

Lager verzuim, minder kosten
Werknemers die zich fit voelen en gezond zijn melden zich minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als bedrijf goed inzicht te hebben in de gezondheid van je werknemers. Bij minder verzuim, heb je lagere bedrijfskosten. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim al snel 250 euro. 

Meedoen aan een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid van je werknemers in de komende jaren. Een PMO is een momentopname. Het voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties.

Resultaten
In een PMO kunnen de gegevens van de werknemers worden samengevoegd. Er worden groepsoverzichten gemaakt. Welke klachten komen veel voor en op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan bij de buren uit dezelfde branche? Een PMO kan op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor een bedrijf. Een werkgever kan met een PMO voor continuïteit op de werkvloer zorgen. Je kunt inspringen op de resultaten, waardoor je werknemers langer aan het werk kunt houden.

Het beste zou zijn als je als werkgever een PMO eens in de zoveel jaar herhaalt. Op deze manier kun je grote veranderingen in de resultaten waarnemen. De veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo wordt een PMO een monitor voor de gezondheid en werkbeleving van de werknemers.

Een werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Er moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor de werknemer. Door een PMO uit te voeren worden risicofactoren onderzocht, waardoor jij als werkgever aan een zo gezond mogelijke arbeidssituatie werkt.

Opzet PMO
Ieder bedrijf is anders en daarom is een PMO altijd maatwerk wat past binnen de organisatie. De kracht van TIGRA is de combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding, gericht op bewustwording en gedragsverandering. Er worden medische zaken meegenomen, maar er is ook aandacht voor werksfeer, stress en   lichamelijke belasting. Deel 1 van een PMO is het invullen van een aantal vragenlijsten. Daarna komt het fysieke gedeelte met diverse testen. Denk hierbij aan een oog- en gehoortest. Maar ook wordt het BMI bepaald en nog zaken als glucose en cholesterol getest.

Aan het eind van het PMO vindt een doelformuleringsgesprek plaats waar de werknemers in gesprek gaan met een TIGRA-adviseur en de vraag ‘Hoe ga jij inzetbaar blijven?’ aan bod komt. Samen worden verbeterpunten van optimale inzetbaarheid genoteerd. Waar nodig stelt de adviseur een interventie voor of verwijst de werknemer door naar de bedrijfsarts. Alle resultaten zijn voor de werknemer in een online omgeving toegankelijk. De werkgever krijg de persoonlijke resultaten niet te zien. Die krijgt alleen de uitgebreide data-analyse van alle werknemers te zien. 

In onze ervaring zien werknemers het PMO als een cadeau van de werkgever: er wordt ze immers gratis een uitgebreid onderzoek aangeboden. Door gezondheid en werkvermogen te meten, kan langdurig verzuim van werknemers worden voorkomen. Ook brengen we in beeld hoe productief iemand is. Een win-winsituatie: de organisatie haalt betere resultaten en werknemers kunnen gezond hun pensioen halen. Gezonde werknemers hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever! Waar een PMO al niet voor kan zorgen!

©

Meer artikelen

Nieuws | 17 september 2019

De kracht van Graded Activity

Mensen met chronische pijnklachten zijn vaak ten einde raad. Ze hebben diverse onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan waarbij geen lichamelijk oorzaak voor de pijnklachten gevonden is. Ook de ingezette behandelingen geven niet het gewenste resultaat. Dit betekent echter niet dat er geen verklaring is voor de pijnklachten. TIGRA-bedrijfsfysiotherapeut Aukje Noordhuis begeleidt cliënten met chronische pijnklachten. […]

Lees verder

Nieuws | 16 september 2019

“Door de Gedragsmatige Fysieke Training van TIGRA kan ik weer gitaar spelen en schrijven”

Het zal je gebeuren. Je bent gitarist en van de een op de andere dag vallen een paar vingers uit. De juiste snaren raken lukt niet meer, je begint fouten te maken en ineens moet de band een vervanger voor je gaan zoeken. Dit overkwam Peter Gijsberti-Hodenpijl (66) uit Amsterdam. Naast gitaar spelen kon hij […]

Lees verder

Nieuws | 16 september 2019

TIGRA zet Virtual Reality-game in als interventie

TIGRA heeft de eerste Virtual Reality (VR)-coaches in huis! Waar al zo lang over gesproken werd, kan nu echt in de praktijk worden gebracht. Een Virtual Reality-game inzetten bij mensen die veel met stress te maken hebben. Begin juli 2019 is TIGRA een samenwerking gestart met Jamzone om de VR-game Stressjam in te zetten als onderdeel […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven