Wat is een PMO?

Wat-is-een-pmo
Werknemers die fluitend naar hun werk gaan. Collega’s die weinig ziek zijn. Een goede sfeer op de werkvloer. Een aantrekkelijke werkgever zijn. Je werknemers zijn je grootste kapitaal. Zeker in de huidige markt met toenemende tekorten aan goed personeel. Haalt jouw organisatie dit niveau? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) helpt je om dit te realiseren.   

Met een PMO krijg je als werkgever inzicht in het energieniveau, het welbevinden, de leefstijl, het werkvermogen en de arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s van je werknemers. Het onderzoek brengt de gezondheid van de werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. De resultaten worden gebundeld waardoor je een uitgebreide en diepgaande data-analyse krijgt van de vitaliteit van je werknemers. Met de uitslag kun je aan de slag gaan om de gezondheid van je werknemers te behouden of juist te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

Lager verzuim, minder kosten

Werknemers die zich fit voelen en gezond zijn melden zich minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als bedrijf goed inzicht te hebben in de gezondheid van je werknemers. Bij minder verzuim, heb je lagere bedrijfskosten. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim al snel 250 euro. 

Meedoen aan een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid van je werknemers in de komende jaren. Een PMO is een momentopname. Het voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties.

Resultaten

In een PMO kunnen de gegevens van de werknemers worden samengevoegd. Er worden groepsoverzichten gemaakt. Welke klachten komen veel voor en op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan bij de buren uit dezelfde branche? Een PMO kan op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor een bedrijf. Een werkgever kan met een PMO voor continuïteit op de werkvloer zorgen. Je kunt inspringen op de resultaten, waardoor je werknemers langer aan het werk kunt houden.

Het beste zou zijn als je als werkgever een PMO eens in de zoveel jaar herhaalt. Op deze manier kun je grote veranderingen in de resultaten waarnemen. De veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo wordt een PMO een monitor voor de gezondheid en werkbeleving van de werknemers.

Een werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Er moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor de werknemer. Door een PMO uit te voeren worden risicofactoren onderzocht, waardoor jij als werkgever aan een zo gezond mogelijke arbeidssituatie werkt.

Opzet PMO


Ieder bedrijf is anders en daarom is een PMO altijd maatwerk wat past binnen de organisatie. De kracht van TIGRA is de combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding, gericht op bewustwording en gedragsverandering. Er worden medische zaken meegenomen, maar er is ook aandacht voor werksfeer, stress en   lichamelijke belasting. Deel 1 van een PMO is het invullen van een aantal vragenlijsten. Daarna komt het fysieke gedeelte met diverse testen. Denk hierbij aan een oog- en gehoortest. Maar ook wordt het BMI bepaald en nog zaken als glucose en cholesterol getest.

Aan het eind van het PMO vindt een doelformuleringsgesprek plaats waar de werknemers in gesprek gaan met een TIGRA-adviseur en de vraag ‘Hoe ga jij inzetbaar blijven?’ aan bod komt. Samen worden verbeterpunten van optimale inzetbaarheid genoteerd. Waar nodig stelt de adviseur een interventie voor of verwijst de werknemer door naar de bedrijfsarts. Alle resultaten zijn voor de werknemer in een online omgeving toegankelijk. De werkgever krijg de persoonlijke resultaten niet te zien. Die krijgt alleen de uitgebreide data-analyse van alle werknemers te zien. 

In onze ervaring zien werknemers het PMO als een cadeau van de werkgever: er wordt ze immers gratis een uitgebreid onderzoek aangeboden. Door gezondheid en werkvermogen te meten, kan langdurig verzuim van werknemers worden voorkomen. Ook brengen we in beeld hoe productief iemand is. Een win-winsituatie: de organisatie haalt betere resultaten en werknemers kunnen gezond hun pensioen halen. Gezonde werknemers hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever! Waar een PMO al niet voor kan zorgen!

Klik hier voor meer informatie over een PMO

©

Meer artikelen

Blog | 9 april 2021

Wat is de inhoud van een werkplekonderzoek chauffeur?

“Ik kan geen lange routes meer rijden, want ik krijg dan last van mijn rug” of “ik heb zoveel lichamelijke klachten dat ik een dag op de bus rijden echt niet meer volhoud”. Hoor jij je werknemers ook weleens dit soort dingen zeggen? Dan is het tijd om in actie te komen! Een goede werkhouding […]

Lees verder

Nieuws | 15 maart 2021

Enthousiaste werknemers over inzetbaarheidsgesprek met leidinggevende

Hoe halen onze werknemers fit en gezond het pensioen? Met die vraag speelde bedrijfsleider sociale werkvoorziening Ron Ensink, werkzaam bij gemeente Losser. Ze wilden met hun werknemers in gesprek, maar hoe pak je zoiets aan? De training Inzetpraat bood uitkomst. Een training voor leidinggevenden waarin ze leren hoe ze het inzetbaarheidsgesprek kunnen aangaan met hun […]

Lees verder

Blog | 4 maart 2021

Een PMO: what’s in it for me? Zowel voor werkgever als werknemer

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een uitgebreid onderzoek op het gebied van gezondheid en werk. Er worden medische zaken meegenomen, maar er is ook aandacht voor aspecten als werksfeer, stress en lichamelijke belasting. Met het PMO signaleren we gezondheids- en arbeid gerelateerde klachten. We zien of die door het werk ontstaan of andere oorzaken hebben. […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven