Wat is de Fysiek fitcheck?

Werknemers die uitvallen met ziekte of klachten. Heb jij daar binnen je bedrijf mee te maken? Dan ben je ongetwijfeld op de hoogte van de verzuimkosten die dit met zich meebrengt. Door proactief om te gaan met verzuim kunnen klachten eerder aan het licht komen en kan uitval worden voorkomen. Onze Fysiek fitcheck is een laagdrempelig telefonisch consult waar de werknemers gebruik van kunnen maken. Hoe gaat dit in zijn werk?

De werknemer meldt zich aan via een AVG-proof omgeving, waarna een adviseur van ons telefonisch contact opneemt met de werknemer. De adviseur kan tips en adviezen geven om de specifieke klanten van de werknemer te verminderen. Indien wenselijk kan een vervolginterventie worden ingezet. Met deze route hoeft de leidinggevende of HR-manager niet op de hoogte gesteld te worden van de klachten van de werknemer. De privacy wordt hiermee gewaarborgd en de stap van een aanmelding is laagdrempelig.

Geen wachttijd

Tijdens de Fysiek fitcheck kan de werknemer zonder wachttijd gescreend worden. Door een tekort aan bedrijfsartsen duurt het vaak tot zes weken voordat een interventie opgestart kan worden. De verzuimkosten voor deze wachttijd kunnen al snel oplopen tot duizenden euro’s. De Fysiek fitcheck is een snelle en kosten efficiënte oplossing waarin de bedrijfsarts niet altijd direct nodig is. Met deze dienst wordt een snelle, gedegen en op maat gerichte interventie mogelijk.

Met de Fysiek fitcheck worden de wettelijke verplichtingen zoals voorgeschreven in de WVP (Wet verbetering poortwachter) nagekomen zonder tussenkomst van de bedrijfsarts. Potentieel verzuim wordt direct aangepast. Door de snelle manier van handelen, kan de verzuimperiode tot vier weken verkort worden en is de werknemer snel weer inzetbaar.

Hoe werkt het?

Als werkgever ga je akkoord met het aanbieden van deze interventie binnen je bedrijf. Je deelt dit aanbod met je werknemers. Heeft een werknemer bijvoorbeeld (lichte) fysieke klachten, kan hij/zij zich direct aanmelden voor de Fysiek fitcheck. De werkgever hoeft hier niet van op de hoogte te worden gesteld.

Na de aanmelding wordt er een link verzonden waarmee een korte vragenlijst ingevuld kan worden. Deze antwoorden vormen de leidraad van het daaropvolgende telefoongesprek. Binnen 48 uur na aanmelding wordt dit telefonisch contact gelegd door een van onze adviseurs. Telefonisch kan advies worden gegeven hoe deze (lichte) klachten mogelijk verholpen kunnen worden. Mocht er eventueel een vervolginterventie nodig zijn zoals een Werkplekonderzoek of een Intake zal de werknemer dit eerst intern moeten vragen aan bijvoorbeeld een leidinggevende of andere verantwoordelijke.

Wat zijn de kosten?

Het aanbieden van de Fysiek fitcheck binnen je bedrijf kost niets. Je betaalt enkel als een werknemer er ook echt gebruik van maakt. Op het moment dat een werknemer zichzelf aanmeldt voor de Fysiek fitcheck zijn de kosten hiervan 35 euro. Mocht er worden doorverwezen naar een vervolginterventie dan brengen we enkel de kosten voor deze vervolginterventie in rekening. De kosten van de Fysiek fitcheck komen dan te vervallen.

Wil je de Fysiek fitcheck aanbieden binnen je bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

©

Meer artikelen

Blog | 10 juni 2021

Wat is de Fysiek fitcheck?

Werknemers die uitvallen met ziekte of klachten. Heb jij daar binnen je bedrijf mee te maken? Dan ben je ongetwijfeld op de hoogte van de verzuimkosten die dit met zich meebrengt. Door proactief om te gaan met verzuim kunnen klachten eerder aan het licht komen en kan uitval worden voorkomen. Onze Fysiek fitcheck is een […]

Lees verder

Nieuws | 18 mei 2021

Coronarevalidatie binnen Gedragsmatige fysieke training

Al meer dan een jaar kampen we met het COVID-19 virus. Een ongrijpbaar virus met een wisselend klachtenbeeld. Ook het herstel nadat je besmet bent geweest met COVID-19 is voor iedereen verschillend. De een is na een week met lichte verkoudheidsklachten weer op de been. Terwijl de ander nog maanden kampt met een lage energiegesteldheid […]

Lees verder

Blog | 6 mei 2021

Laagdrempelige bedrijfsfysiotherapie binnen je bedrijf

Hoe zorg je als werkgever dat je werknemers aan hun vitaliteit werken? Je wilt verzuim zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdige klachten signaleren en direct omzetten naar een gerichte actie. Maar waar kunnen je werknemers terecht met vragen of klachten? Je kunt dit ondervangen door bijvoorbeeld structureel een bedrijfsfysiotherapeut binnen je bedrijf te hebben die een […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven