Laagdrempelige bedrijfsfysiotherapie binnen je bedrijf

Hoe zorg je als werkgever dat je werknemers aan hun vitaliteit werken? Je wilt verzuim zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdige klachten signaleren en direct omzetten naar een gerichte actie. Maar waar kunnen je werknemers terecht met vragen of klachten? Je kunt dit ondervangen door bijvoorbeeld structureel een bedrijfsfysiotherapeut binnen je bedrijf te hebben die een maandelijks spreekuur heeft. Aan de hand van een aantal vragen proberen we onze dienst Bedrijfsfysiotherapie in company inzichtelijk te maken.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsfysiotherapeut en een reguliere fysiotherapeut?

Allereerst is het goed om te weten wat het verschil is tussen een reguliere fysiotherapeut en een bedrijfsfysiotherapeut. Een reguliere fysiotherapeut geeft adviezen en instructies aan de werknemer in zijn/haar eigen praktijk. De bedrijfsfysiotherapeut daartegen is actief betrokken bij en op de werkvloer van de individuele werknemer. De bedrijfsfysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag én de werkomgeving. 

Een bedrijfsfysiotherapeut kan door aanwezig te zijn op de werkvloer vroegtijdig risico’s signaleren met betrekking tot fysieke (over)belasting en hier adequaat op reageren met bijvoorbeeld een tilinstructie. De koppeling met de werkvloer en de praktijk is hierin van grote meerwaarde t.o.v. de reguliere fysiotherapie.

Hoe werkt bedrijfsfysiotherapie?

Een bedrijfsfysiotherapeut kan op verschillende manieren betrokken zijn bij het bedrijf:

  • Intern spreekuur: de bedrijfsfysiotherapeut kan op gezette momenten aanwezig zijn binnen jullie bedrijf voor een spreekuur. Eén dagdeel per maand of juist tweewekelijks. Maar net wat wenselijk is. Werknemers kunnen bij het spreekuur terecht voor vragen, (fysieke) klachten en advies. De bedrijfsfysiotherapeut adviseert en geeft desgewenst uitleg op de werkplek. Ook kan hij/zij tijdens aanwezigheid een ronde maken door het bedrijf en kan op de werkplek tips en adviezen geven.
  • Advies en neerzetten/ondersteunen inzetbaarheidsbeleid: de bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt en adviseert bij het neerzetten van een breder preventief beleid binnen jullie bedrijf. Van bijvoorbeeld omgaan met klachten, instellen van de werkplek en advies op het gebied van leefstijl(programma’s), het opzetten van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).
  • Gezondheidsmanagement: beleidsmatig ondersteunen op het gebied van gezondheid binnen het bedrijf. Gericht op duurzame inzetbaarheid van je werknemers, volledig gericht op de branche en specifieke kenmerken van de werknemers.

Wat is het voordeel?

Een bedrijfsfysiotherapeut binnen je bedrijf levert veel voordeel op. Door de korte lijnen en nauwe samenwerking met jullie HRM-professional, casemanager en/of bedrijfsarts kan er een snel en actief beleid voor klachten en (dreigend) verzuim opgesteld én uitgevoerd worden. Door regelmatig rond te lopen in het bedrijf, kan de bedrijfsfysiotherapeut gezond gedrag stimuleren op de werkvloer. De vaste spreekuren zorgen voor een lage drempel voor je werknemers om klachten te bespreken. Je werknemers stellen zich actief op en hebben geen tijdverlies door onnodige reistijd. Hoe vaak een bedrijfsfysiotherapeut binnen het bedrijf is, kan samen vastgesteld worden.

Kortom:

  • Beroepsgebonden klachten of klachten met een nadelige invloed op de werksituatie kunnen effectiever behandeld worden.
  • Een consult kan snel plaatsvinden.
  • De totale behandeling is in het algemeen korter en wachttijden worden verkort.
  • Ontlasting en ondersteuning van bedrijfsarts.
  • Signaalfunctie voor werknemers.
  • Snelle interventie beperkt grootte en aard van de problematiek en mogelijk verzuim.

Heb jij interesse in het aanbieden van bedrijfsfysiotherapie binnen jouw bedrijf? Vraag hier vrijblijvend een offerte op.

©

Meer artikelen

Blog | 10 juni 2021

Wat is de Fysiek fitcheck?

Werknemers die uitvallen met ziekte of klachten. Heb jij daar binnen je bedrijf mee te maken? Dan ben je ongetwijfeld op de hoogte van de verzuimkosten die dit met zich meebrengt. Door proactief om te gaan met verzuim kunnen klachten eerder aan het licht komen en kan uitval worden voorkomen. Onze Fysiek fitcheck is een […]

Lees verder

Nieuws | 18 mei 2021

Coronarevalidatie binnen Gedragsmatige fysieke training

Al meer dan een jaar kampen we met het COVID-19 virus. Een ongrijpbaar virus met een wisselend klachtenbeeld. Ook het herstel nadat je besmet bent geweest met COVID-19 is voor iedereen verschillend. De een is na een week met lichte verkoudheidsklachten weer op de been. Terwijl de ander nog maanden kampt met een lage energiegesteldheid […]

Lees verder

Blog | 6 mei 2021

Laagdrempelige bedrijfsfysiotherapie binnen je bedrijf

Hoe zorg je als werkgever dat je werknemers aan hun vitaliteit werken? Je wilt verzuim zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdige klachten signaleren en direct omzetten naar een gerichte actie. Maar waar kunnen je werknemers terecht met vragen of klachten? Je kunt dit ondervangen door bijvoorbeeld structureel een bedrijfsfysiotherapeut binnen je bedrijf te hebben die een […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven