fbpx

ESF, subsidie of investering? (ESF 2014-2020)

De verwachting is dat er voor de zomer van 2018 weer een aanvraagtijdvak komt voor ESF Duurzame inzetbaarheid 2018. Dit betekent dat je als werkgever 50% van de kosten die je maakt voor duurzame inzetbaarheid vergoed krijgt door de Europese Unie, met een maximum van € 10.000,-. Een mooi moment dus om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Volgens mij kunnen we het erover eens zijn dat dit zinvol en noodzakelijk is. De (beroeps)bevolking vergrijst, werknemers moeten langer doorwerken de pensioenleeftijd stijgt. We moeten uiteindelijk meer doen met minder mensen, dus vitaal en productief blijven is het credo.

Nederland heeft van de EU € 507 miljoen ‘ ontvangen’ om te investeren in Duurzame Inzetbaarheid

Dit bedrag komt beschikbaar in tijdvakken in de periode 2014-2020 en is bestemd voor bedrijven en (overheids)instellingen die investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Het doel is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ziet toe op een goede en rechtmatige inzet van het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In 2017 was het fonds gesloten voor aanvragen. Sinds 2014 zijn er 3 tijdsvakken geweest waarin de subsidie kon worden aangevraagd en daar is goed gebruik van gemaakt. Daarom wilde het agentschap 2017 gebruiken om te bepalen welk budget er beschikbaar was voor een volgend tijdvak. Inmiddels lijkt het erop dat er deze zomer een nieuw tijdvak opent voor deze subsidie.

Duurzame inzetbaarheid is geen modetrend. Niet voor niets wordt het al jarenlang gestimuleerd (lees: gesubsidieerd) vanuit de overheid.

Maar wat is nu precies duurzame inzetbaarheid? Wat wil en kun je er als bedrijf mee bereiken en waarom stellen de overheid en de Europese Unie hiervoor geld beschikbaar? Vragen die bij mij opborrelen, omdat duurzame inzetbaarheid zo’n ‘containerbegrip’ is. Is het straks weer voorbij, na 2020 als de subsidie op is? En komt er dan weer wat nieuws langs? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Voor deze ESF 2014-2020 ronde was er ook al een ESF Actie 2007-2013. Al 14 jaar geld beschikbaar voor bedrijven en werknemers! Daar moet iets achter zitten, een hoger doel. Want eerlijk gezegd maakt subsidie me altijd wat achterdochtig. Niets is gratis in onze wereld. Dus, wat is het belang van de overheid bij deze ESF subsidie duurzame inzetbaarheid?

Als werknemers langer vitaal en productief blijven, betekent dit dat de overheid minder WGA- en IVA uitkeringen hoeft te verstrekken.

Dit doet me terugdenken aan de tijd dat ik met TIGRA begon. In 1994 werden de Arbodiensten in het leven geroepen. Voor die tijd kwamen verzuimende werknemers in de ziektewet, uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen en ‘betaald’ door de overheid. De overheid zag en schatte terecht in dat dit naar de toekomst onbetaalbaar zou worden. Ze begon met een reeks van maatregelen, waaronder subsidie, om de verantwoordelijkheid en de kosten van verzuim neer te leggen bij de stakeholders die het primair kunnen beïnvloeden; de werkgever en de werknemer. BV Nederland stond op zijn kop! “Moet je als werkgever betalen als je werknemer op wintersport zijn been breekt?”

In 1996 werd de Ziektewet geprivatiseerd met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz). De werkgever moest gedurende maximaal 52 weken het loon doorbetalen. Intussen zijn werkgever en werknemer de eerste 2 jaren van verzuim (financieel) verantwoordelijk en loopt dit zelfs daarna door (WGA). Achteraf gezien logische en goede maatregelen die wat draagbaarder werden gemaakt door een REA subsidie. Zo werden onze verzuiminterventies bijvoorbeeld voor 75% vergoed.

De definitie van subsidie is ‘een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering.’

Het economisch belang van deze subsidie ligt misschien niet direct voor de hand, maar is er wel degelijk. 

Zoals van der Klink e.a. het in 2010 omschreven, dat ‘werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude.’

En dan zijn we weer terug bij waar ik deze blog mee begon. Het doel is dus dat werkgevers activiteiten, projecten en beleid opstarten m.b.t. duurzame inzetbaarheid. De vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd maken het belangrijk om vitaal en productief te blijven.

Met een duurzaam opgezet inzetbaarheidsbeleid levert elke euro €2 tot €10 op.

Met deze subsidie heb je als werkgever een kans om een investering te doen in je medewerkers, tegen een vergoeding van 50% van de kosten. Welkom ESF duurzame inzetbaarheid 2018.

Houd me op de hoogte

 

©

Meer artikelen

Nieuws | 18 november 2019

De Health Check: een verbinding tussen persoonlijke gezondheid in relatie tot het werk

In dit artikel maken we kennis met Merel van Dorp, vitaliteitsmanager bij FrieslandCampina. Merel houdt zich binnen FrieslandCampina bezig met het preventieve gedeelte. Ze zorgt ervoor dat alle werknemers inzetbaar zijn en blijven. FrieslandCampina biedt haar werknemers op alle locaties in Nederland een Health Check aan die wordt verzorgd door TIGRA.  FrieslandCampina is een van […]

Lees verder

Nieuws | 18 november 2019

“Investeren in preventie loont op lange termijn”

Moära Lieuw-Hie werkt als Adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis. Ze adviseert zakelijke klanten op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dit kan variëren van klantvragen met strategische vraagstukken waarin ze helpt een richting te kiezen op thema’s binnen gezondheid tot tactisch operationele klantvragen waarin ze advies geeft in wat er praktisch nodig is om […]

Lees verder

Nieuws | 15 oktober 2019

Snelle werkhervatting door goede werkplekinterventies

“Hoe eerder terug op het werk, hoe beter”. Een quote van hoogleraar Allard van der Beek uit een artikel geschreven op XpertHRactueel.nl. Zij interviewden hem in 2018 over het onderwerp ziekteverzuim naar aanleiding van een onderzoek van onderzoeker en hoogleraar Han Anema. TIGRA-directeur Gerko Riedstra ging naar aanleiding van dit artikel in gesprek met Allard […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven