ESF, subsidie of investering? (ESF 2014-2020)

De verwachting is dat er voor de zomer van 2018 weer een aanvraagtijdvak komt voor ESF Duurzame inzetbaarheid 2018. Dit betekent dat je als werkgever 50% van de kosten die je maakt voor duurzame inzetbaarheid vergoed krijgt door de Europese Unie, met een maximum van € 10.000,-. Een mooi moment dus om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Volgens mij kunnen we het erover eens zijn dat dit zinvol en noodzakelijk is. De (beroeps)bevolking vergrijst, werknemers moeten langer doorwerken de pensioenleeftijd stijgt. We moeten uiteindelijk meer doen met minder mensen, dus vitaal en productief blijven is het credo.

Nederland heeft van de EU € 507 miljoen ‘ ontvangen’ om te investeren in Duurzame Inzetbaarheid

Dit bedrag komt beschikbaar in tijdvakken in de periode 2014-2020 en is bestemd voor bedrijven en (overheids)instellingen die investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Het doel is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ziet toe op een goede en rechtmatige inzet van het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In 2017 was het fonds gesloten voor aanvragen. Sinds 2014 zijn er 3 tijdsvakken geweest waarin de subsidie kon worden aangevraagd en daar is goed gebruik van gemaakt. Daarom wilde het agentschap 2017 gebruiken om te bepalen welk budget er beschikbaar was voor een volgend tijdvak. Inmiddels lijkt het erop dat er deze zomer een nieuw tijdvak opent voor deze subsidie.

Duurzame inzetbaarheid is geen modetrend. Niet voor niets wordt het al jarenlang gestimuleerd (lees: gesubsidieerd) vanuit de overheid.

Maar wat is nu precies duurzame inzetbaarheid? Wat wil en kun je er als bedrijf mee bereiken en waarom stellen de overheid en de Europese Unie hiervoor geld beschikbaar? Vragen die bij mij opborrelen, omdat duurzame inzetbaarheid zo’n ‘containerbegrip’ is. Is het straks weer voorbij, na 2020 als de subsidie op is? En komt er dan weer wat nieuws langs? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Voor deze ESF 2014-2020 ronde was er ook al een ESF Actie 2007-2013. Al 14 jaar geld beschikbaar voor bedrijven en werknemers! Daar moet iets achter zitten, een hoger doel. Want eerlijk gezegd maakt subsidie me altijd wat achterdochtig. Niets is gratis in onze wereld. Dus, wat is het belang van de overheid bij deze ESF subsidie duurzame inzetbaarheid?

Als werknemers langer vitaal en productief blijven, betekent dit dat de overheid minder WGA- en IVA uitkeringen hoeft te verstrekken.

Dit doet me terugdenken aan de tijd dat ik met TIGRA begon. In 1994 werden de Arbodiensten in het leven geroepen. Voor die tijd kwamen verzuimende werknemers in de ziektewet, uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen en ‘betaald’ door de overheid. De overheid zag en schatte terecht in dat dit naar de toekomst onbetaalbaar zou worden. Ze begon met een reeks van maatregelen, waaronder subsidie, om de verantwoordelijkheid en de kosten van verzuim neer te leggen bij de stakeholders die het primair kunnen beïnvloeden; de werkgever en de werknemer. BV Nederland stond op zijn kop! “Moet je als werkgever betalen als je werknemer op wintersport zijn been breekt?”

In 1996 werd de Ziektewet geprivatiseerd met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz). De werkgever moest gedurende maximaal 52 weken het loon doorbetalen. Intussen zijn werkgever en werknemer de eerste 2 jaren van verzuim (financieel) verantwoordelijk en loopt dit zelfs daarna door (WGA). Achteraf gezien logische en goede maatregelen die wat draagbaarder werden gemaakt door een REA subsidie. Zo werden onze verzuiminterventies bijvoorbeeld voor 75% vergoed.

De definitie van subsidie is ‘een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering.’

Het economisch belang van deze subsidie ligt misschien niet direct voor de hand, maar is er wel degelijk. 

Zoals van der Klink e.a. het in 2010 omschreven, dat ‘werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude.’

En dan zijn we weer terug bij waar ik deze blog mee begon. Het doel is dus dat werkgevers activiteiten, projecten en beleid opstarten m.b.t. duurzame inzetbaarheid. De vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd maken het belangrijk om vitaal en productief te blijven.

Met een duurzaam opgezet inzetbaarheidsbeleid levert elke euro €2 tot €10 op.

Met deze subsidie heb je als werkgever een kans om een investering te doen in je medewerkers, tegen een vergoeding van 50% van de kosten. Welkom ESF duurzame inzetbaarheid 2018.

Houd me op de hoogte

 

©

Meer artikelen

Blog | 17 juli 2021

Het PMO van TIGRA

Met TIGRA vestigingen in elke provincie van Nederland is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van ons erg aantrekkelijk. Zo kan het PMO bij bedrijven met meerdere locaties verspreid door Nederland tegelijk en op dezelfde manier worden uitgevoerd. Maar wat is een PMO nu eigenlijk en wat is de inhoud ervan? In deze blog kom je […]

Lees verder

Nieuws | 13 juli 2021

COVID-19 restklachten verhelpen met training TIGRA

Wat hij dacht dat een longontsteking was, resulteerde in een positieve coronatest, met vermoeidheidsklachten en geheugenverlies als overhoudende restklachten. Het overkwam de 55-jarige Gerard te Boekhorst. Hij is al twintig jaar werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en sinds 2008 in de functie van Veiligheid & Service medewerker. Gerard volgde bij TIGRA een Gedragsmatige fysieke […]

Lees verder

Blog | 8 juli 2021

TIGRA: wie zijn we en wat doen we?

Kortgezegd zijn we een landelijk dekkende organisatie die ervoor zorgt dat werknemers gezond, vitaal en met plezier aan het werk blijven en fluitend hun pensioen halen. Dit doen wij met een brede dienstverlening op het gebied van verzuim, inzetbaarheid, preventie en thuiswerken. In deze blog lees je meer inhoudelijk over ons en onze dienstverlening. TIGRA […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven