Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Duurzaam inzetbaarheid onderwijs

Deze week wordt er weer volop gestaakt. De afgelopen maanden hoefde je de krant maar open te slaan of je kwam wel een artikel over inzetbaarheid in het onderwijs tegen. Zowel in het primair, het voortgezet als het beroepsonderwijs kampt men met tekorten aan goed personeel. De ouder wordende leraren en verminderde instroom op de opleidingen tot leraar dragen bij aan het tekort. Dit brengt voor veel werknemers een hoge werkdruk met zich mee.

Onderwijsinstellingen staan, ondanks de extra gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld, voor de grote uitdaging om het huidige personeelsbestand inzetbaar te houden. Maar hoe doen ze dat? Vanuit onze expertise bij TIGRA begeleiden we een groot aantal onderwijsinstellingen op het gebied van inzetbaarheid, zowel fysiek als mentaal. Deze organisaties hebben vrijwel allemaal een gemene deler in hun aanpak: geen losse flodders, maar een integrale aanpak waarin de thema’s die in het onderwijs spelen (denk aan hoge werkdruk en mentale belasting) een duidelijke plek hebben. Het oppakken van een integrale aanpak is niet iets wat je binnen een week vormgeeft. Het vergt energie en tijd van een groot deel van de organisatie, inclusief MT en directie.

Projecten op hogescholen

Mooie voorbeelden van projecten die TIGRA uitvoert in het hoger beroepsonderwijs zijn de Preventief Medische Onderzoeken en Health Checks bij InHolland, Hogeschool Leiden en NHL Stenden Hogeschool. Vanuit een visie op inzetbaarheid richting de toekomst zijn deze organisaties aan het bouwen naar een aanpak die een vaste plek krijgt in de organisatie. Een plek die elke medewerker weet te vinden en te gebruiken. Niet gericht op grote groepen, maar juist gericht op de behoefte van het individu.

Wat dan het ei van Columbus is in de aanpak richting het duurzaam inzetten van je medewerkers? Het echte ei van Columbus is er niet, het is een mix van omstandigheden en factoren die moeten passen bij de organisatie en de werknemers. Zo legt InHolland de verantwoordelijkheid echt bij de werknemers en is er veel aandacht voor fysieke belasting door het aanbieden van werkplekonderzoeken. NHL Stenden Hogeschool biedt bijvoorbeeld met regelmaat coaching van de mindset rondom stress aan.

Individueel gerichte aanpak

Uit onze ervaring blijkt dat interventies met een individueel gerichte aanpak het meest succesvol zijn. Het personeelstekort in het onderwijs is een serieus probleem, waar gelukkig ook serieuze aandacht voor is vanuit de overheid. Het is daarom een logische stap dat onderwijsinstellingen, groot of klein, primair of voortgezet, serieus omgaan met het welzijn van hun medewerkers. Ben je bezig met plannen maken voor duurzame inzetbaarheid binnen jouw school of wil je gewoon eens sparren over de mogelijkheden om inspiratie op te doen? Voel je vrij om contact op te nemen.

Leo Wijnsma
Directeur TIGRA

©

Meer artikelen

Nieuws | 1 september 2020

25 jaar TIGRA

Het is feest! Exact 25 geleden richtte Gerko Riedstra samen met fysiotherapeut Tom Giliam het TrainingsInstituut voor Gezondheid, Revalidatie en Arbeid (TIGRA) op. Wat is er in afgelopen jaren allemaal gebeurd en waar staat TIGRA vandaag de dag voor? In dit artikel duiken we de geschiedenis is van 25 jaar TIGRA! Het begon 25 jaar […]

Lees verder

Blog | 23 juni 2020

Thuiswerkend Nederland inzetbaar houden

Thuiswerken was in Nederland altijd al erg populair, maar door de coronacrisis zit nu bijna iedereen noodgedwongen thuis achter de laptop. De een vindt het heerlijk, de ander vindt het maar niets. In het nieuws wordt steeds vaker aandacht besteed aan klachten die het thuiswerken met zich mee brengt. Toch was thuiswerken ons al niet […]

Lees verder

Nieuws | 12 juni 2020

TIGRA certificering ISO 9001:2015 gecontinueerd

Wij zijn continu bezig om onze processen te beoordelen en te optimaliseren. Vorige week is dit door een externe auditor weer bevestigd. De ISO 9001:2015 certificering is weer gecontinueerd. We zijn trots dat we ook dit jaar weer aan de norm voldoen! Het is goed om alle management-, ondersteunende-, en operationele processen en werkwijzen op […]

Lees verder

Meer informatie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven