Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Duurzaam inzetbaarheid onderwijs

Duurzaam inzetbaarheid onderwijsDeze week wordt er weer volop gestaakt. De afgelopen maanden hoefde je de krant maar open te slaan of je kwam wel een artikel over inzetbaarheid in het onderwijs tegen. Zowel in het primair, het voortgezet als het beroepsonderwijs kampt men met tekorten aan goed personeel. De ouder wordende leraren en verminderde instroom op de opleidingen tot leraar dragen bij aan het tekort. Dit brengt voor veel werknemers een hoge werkdruk met zich mee.

Onderwijsinstellingen staan, ondanks de extra gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld, voor de grote uitdaging om het huidige personeelsbestand inzetbaar te houden. Maar hoe doen ze dat? Vanuit onze expertise bij TIGRA begeleiden we een groot aantal onderwijsinstellingen op het gebied van inzetbaarheid, zowel fysiek als mentaal. Deze organisaties hebben vrijwel allemaal een gemene deler in hun aanpak: geen losse flodders, maar een integrale aanpak waarin de thema’s die in het onderwijs spelen (denk aan hoge werkdruk en mentale belasting) een duidelijke plek hebben. Het oppakken van een integrale aanpak is niet iets wat je binnen een week vormgeeft. Het vergt energie en tijd van een groot deel van de organisatie, inclusief MT en directie.

Projecten op hogescholen

Mooie voorbeelden van projecten die TIGRA uitvoert in het hoger beroepsonderwijs zijn de Preventief Medische Onderzoeken en Health Checks bij InHolland, Hogeschool Leiden en NHL Stenden Hogeschool. Vanuit een visie op inzetbaarheid richting de toekomst zijn deze organisaties aan het bouwen naar een aanpak die een vaste plek krijgt in de organisatie. Een plek die elke medewerker weet te vinden en te gebruiken. Niet gericht op grote groepen, maar juist gericht op de behoefte van het individu.

Wat dan het ei van Columbus is in de aanpak richting het duurzaam inzetten van je medewerkers? Het echte ei van Columbus is er niet, het is een mix van omstandigheden en factoren die moeten passen bij de organisatie en de werknemers. Zo legt InHolland de verantwoordelijkheid echt bij de werknemers en is er veel aandacht voor fysieke belasting door het aanbieden van werkplekonderzoeken. NHL Stenden Hogeschool biedt bijvoorbeeld met regelmaat coaching van de mindset rondom stress aan.

Individueel gerichte aanpak

Uit onze ervaring blijkt dat interventies met een individueel gerichte aanpak het meest succesvol zijn. Het personeelstekort in het onderwijs is een serieus probleem, waar gelukkig ook serieuze aandacht voor is vanuit de overheid. Het is daarom een logische stap dat onderwijsinstellingen, groot of klein, primair of voortgezet, serieus omgaan met het welzijn van hun medewerkers. Ben je bezig met plannen maken voor duurzame inzetbaarheid binnen jouw school of wil je gewoon eens sparren over de mogelijkheden om inspiratie op te doen? Voel je vrij om contact op te nemen.

Leo Wijnsma
Directeur TIGRA

©

Meer artikelen

Blog | 28 januari 2020

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Deze week wordt er weer volop gestaakt. De afgelopen maanden hoefde je de krant maar open te slaan of je kwam wel een artikel over inzetbaarheid in het onderwijs tegen. Zowel in het primair, het voortgezet als het beroepsonderwijs kampt men met tekorten aan goed personeel. De ouder wordende leraren en verminderde instroom op de […]

Lees verder

Nieuws | 14 januari 2020

Leer spelen met je eigen stresssysteem

Als leidinggevende van een openbaar vervoerbedrijf stuurde Wilco Visser* met enige regelmaat werknemers door naar TIGRA voor een passende interventie. Werknemers waren veelal lovend over de interventies, maar soms ook kritisch. Visser kende zelf de inhoud van de interventies niet, tot hij zelf problemen kreeg met zijn rug en ook bij TIGRA terecht kwam. Nu […]

Lees verder

Nieuws | 14 januari 2020

Inzet Health Check hogeschool groot succes

Hogeschool NHL Stenden wil bezig zijn met de inzetbaarheid van haar werknemers. Daarom biedt ze in samenwerking met TIGRA een Health Check aan, waar de 2100 werknemers vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Frank Hielckert is als Health Manager verantwoordelijk voor alle communicatie rondom de Health Check. Hij vertelt openhartig over de kansen van een Health […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven