fbpx

De kracht van samen

Huis van werkvermogen TIGRA

Samen zorgen we voor verandering’, ‘we moeten het samen doen’, ‘samen maken we het verschil’.

Als we het hebben over veranderingen van koers of van gedrag binnen organisaties dan zijn dit veelgehoorde uitspraken. Natuurlijk is het waar dat je samen meer bereikt, maar ik voel de drang om hier eens dieper in te duiken.

In de context van werkgever en werknemer is het gezamenlijk aanvliegen van doelen op het gebied van productiviteit, vitaliteit of inzetbaarheid een mooie ambitie, maar een heel complex gebeuren. De persoonlijke belangen van een werknemer matchen niet altijd met die van de organisatie en de werkgever sluit niet altijd aan bij wat er op de werkvloer leeft. Veel van de goedbedoelde projecten op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid verdwijnen snel in de vergetelheid, als er onvoldoende samenhang is. Zelfs doordachte projecten waarbij is nagedacht over de opvolging, in de vorm van interventies op verschillende gebieden, zien we op een doodlopende weg belanden. Simpelweg om de reden dat de individuele werknemer geen gebruik maakt van deze goedbedoelde interventies. Hoe kunnen we hier grip op krijgen?

Huis van Werkvermogen

Binnen ons netwerk hanteren we vaak het model van het Huis van Werkvermogen. Met dit huis als metafoor laten we, zowel aan de organisatie als aan de werknemer, zien welke aspecten er allemaal meespelen in het optimaliseren van inzetbaarheid en werkvermogen. Als je alle verdiepingen uitdiept, dan kom je tot de conclusie dat het invloed hebben op werkvermogen vele ingangen kent, die voor elk individu anders kunnen zijn.

Onderzoek

Uit een recentelijk onderzoek over het effect van interventie-advies na een Health Check of PMO blijkt dat het interventie advies, dat meestal in een persoonlijk gesprek wordt aangeboden, geen verandering teweeg brengt. De verandering in werkvermogen en inzetbaarheid komt pas tot stand wanneer er vanuit een bredere context (jaja, samen dus!) aandacht komt voor de verbeterpunten. Ook moet er met de individuele werknemer gesproken worden over concrete doelen, plannen en barrières die op de loer liggen. Zowel aan de organisatie kant, als aan de werknemerskant zal er een omgeving gecreëerd moeten worden, waarin de wil om te ondersteunen vanuit de werkgever samenkomt, met de concrete doelen en motivatie van de werknemer. Naast draagvlak voor inzetbaarheid en vitaliteit, leidinggevenden die mee willen en kunnen denken, vraagt dit altijd om maatwerk voor de individuele werknemer!

Om dit maatwerk voor onze klanten te bieden voorzien we onze projecten van meerdere lagen:

  • Een laag die gericht is op de cultuur, ambitie en doelstellingen van de organisatie (strategie)
  • Een laag die gericht is het draagvlak en de skills van de leiding (vitaal leiderschap)
  • Een laag die gericht is op het borgen van de aandacht en het resultaat in de organisatie (HR-beleid)
  • Een laag die gericht is op de motivatie en eigenaarschap van de werknemer (zelfregie)

Deze brede aanpak is noodzaak wanneer je als organisatie het verschil wilt maken in inzetbaarheid. Er blijkt immers dat we alleen écht invloed kunnen uitoefenen als we dit samen doen, de kracht van samen!

Bronvermelding: The effect of intervention advice on employability, Immens/ Rebelance (2018) en Finnish Institute of Occupational Health, J. Ilmarinen (2010)

©

Meer artikelen

Nieuws | 5 juli 2019

TIGRA start met aanpak stress door middel van Virtual Reality game

TIGRA heeft een samenwerkingsovereenkomst met Jamzone getekend en gaat hiermee een Virtual Reality game inzetten als onderdeel van de interventies op het gebied van inzetbaarheid, preventie en verzuim. Virtual Reality (VR) wordt gecombineerd met de huidige interventies van TIGRA om ze nog effectiever, beter en leuker te maken. Hiermee innoveert TIGRA verder op het gebied […]

Lees verder

Nieuws | 18 juni 2019

Ricardo kan dankzij TIGRA goed omgaan met zijn dubbele hernia

Ricardo Kembel (60) werkt al 37 jaar voor het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Hier heeft hij jarenlang diverse functies in het veld bekleed, van Reizigersinformant tot Productiemanager. Een paar jaar geleden kreeg Ricardo een overplaatsing van het veld naar het kantoor aangeboden, waar hij als Coördinator en Casemanager op de afdeling Personeelszaken terecht kwam.  Een leuke […]

Lees verder

Nieuws | 14 juni 2019

E-learning TIGRA in pilot bij Centraal Beheer

Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is deze week van start gegaan met de pilot ‘Lekker Bezig’. Dit is een programma waarbij inzetbaar zijn en blijven bij medewerkers onder de aandacht wordt gebracht. Een onderdeel van dit programma is een app. Deze wordt de komende maanden getest vanuit Centraal Beheer. Medewerkers die de app downloaden kunnen aan de […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven