De kracht van samen

Huis van werkvermogen TIGRA

Samen zorgen we voor verandering’, ‘we moeten het samen doen’, ‘samen maken we het verschil’.

Als we het hebben over veranderingen van koers of van gedrag binnen organisaties dan zijn dit veelgehoorde uitspraken. Natuurlijk is het waar dat je samen meer bereikt, maar ik voel de drang om hier eens dieper in te duiken.

In de context van werkgever en werknemer is het gezamenlijk aanvliegen van doelen op het gebied van productiviteit, vitaliteit of inzetbaarheid een mooie ambitie, maar een heel complex gebeuren. De persoonlijke belangen van een werknemer matchen niet altijd met die van de organisatie en de werkgever sluit niet altijd aan bij wat er op de werkvloer leeft. Veel van de goedbedoelde projecten op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid verdwijnen snel in de vergetelheid, als er onvoldoende samenhang is. Zelfs doordachte projecten waarbij is nagedacht over de opvolging, in de vorm van interventies op verschillende gebieden, zien we op een doodlopende weg belanden. Simpelweg om de reden dat de individuele werknemer geen gebruik maakt van deze goedbedoelde interventies. Hoe kunnen we hier grip op krijgen?

Huis van Werkvermogen

Binnen ons netwerk hanteren we vaak het model van het Huis van Werkvermogen. Met dit huis als metafoor laten we, zowel aan de organisatie als aan de werknemer, zien welke aspecten er allemaal meespelen in het optimaliseren van inzetbaarheid en werkvermogen. Als je alle verdiepingen uitdiept, dan kom je tot de conclusie dat het invloed hebben op werkvermogen vele ingangen kent, die voor elk individu anders kunnen zijn.

Onderzoek

Uit een recentelijk onderzoek over het effect van interventie-advies na een Health Check of PMO blijkt dat het interventie advies, dat meestal in een persoonlijk gesprek wordt aangeboden, geen verandering teweeg brengt. De verandering in werkvermogen en inzetbaarheid komt pas tot stand wanneer er vanuit een bredere context (jaja, samen dus!) aandacht komt voor de verbeterpunten. Ook moet er met de individuele werknemer gesproken worden over concrete doelen, plannen en barrières die op de loer liggen. Zowel aan de organisatie kant, als aan de werknemerskant zal er een omgeving gecreëerd moeten worden, waarin de wil om te ondersteunen vanuit de werkgever samenkomt, met de concrete doelen en motivatie van de werknemer. Naast draagvlak voor inzetbaarheid en vitaliteit, leidinggevenden die mee willen en kunnen denken, vraagt dit altijd om maatwerk voor de individuele werknemer!

Om dit maatwerk voor onze klanten te bieden voorzien we onze projecten van meerdere lagen:

  • Een laag die gericht is op de cultuur, ambitie en doelstellingen van de organisatie (strategie)
  • Een laag die gericht is het draagvlak en de skills van de leiding (vitaal leiderschap)
  • Een laag die gericht is op het borgen van de aandacht en het resultaat in de organisatie (HR-beleid)
  • Een laag die gericht is op de motivatie en eigenaarschap van de werknemer (zelfregie)

Deze brede aanpak is noodzaak wanneer je als organisatie het verschil wilt maken in inzetbaarheid. Er blijkt immers dat we alleen écht invloed kunnen uitoefenen als we dit samen doen, de kracht van samen!

Bronvermelding: The effect of intervention advice on employability, Immens/ Rebelance (2018) en Finnish Institute of Occupational Health, J. Ilmarinen (2010)

©

Meer artikelen

Blog | 3 december 2018

De kunst van het loslaten

Herkennen jullie het? De zoveelste vraag over het juist omgaan met privacy en persoonsgegevens… Ik word er eerlijk gezegd wel eens een beetje gek van. Natuurlijk is het enorm belangrijk en gaan ook wij als organisatie uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Maar alle haken en ogen die deze soms ietwat overspannen wetgeving met zich […]

Lees verder

Blog | 7 november 2018

Met welke stappen zetten wij een Preventief Medisch Onderzoek op?

Wij krijgen vaak de vraag hoe we onze projecten op duurzame inzetbaarheid aanpakken. Hier zal ik antwoord op proberen te geven. Dat is niet gemakkelijk, omdat geen project bij ons hetzelfde is. Vraagstelling, cultuur, doelstellingen en ambities zijn ontzettend bepalend voor hoe wij onze dienstverlening inzetten. Toch ga ik een poging wagen de vraag te […]

Lees verder

Blog | 7 november 2018

Gedragsmatige Fysieke Training- Wat kost het en wat levert het op?

We volgen Anneke in de Gedragsmatig Fysieke Training van TIGRA Anneke werd bij ons aangemeld voor een Intake nadat ze reeds een week verzuimd was. Ze had fysieke klachten die al langere tijd sluimerend aanwezig waren. De afgelopen jaren hebben deze klachten Anneke vaak beperkt in haar werkzaamheden. Soms leidde dit tot korte momenten van […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven