Drie belangrijke ontwikkelingen in werkend Nederland

Stilstaan, probeer het eens!

Vandaag vieren we de Dag van de Arbeid. Leuk om op een dag als vandaag eens stil te staan bij de ontwikkeling die deze arbeid in de loop van de jaren heeft ondergaan. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben een steeds grotere impact op ons als werkende.
Ooit (1 mei 1890) werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor een 8-urige werkdag. Vanaf dit moment is deze dag een jaarlijks terugkomende traditie. De werkzaamheden in Nederland hebben sinds die tijd een enorme vlucht genomen in ontwikkeling. We richten ons tegenwoordig massaal op vitaliteit en inzetbaarheid, om hiermee in te kunnen spelen op een aantal trends die zich afspelen in onze arbeidswereld. Om te weten hoe je kunt inspelen op deze trends, zetten we ze eerst op een rijtje:

Ontwikkeling 1: Vergrijzing

Nederland vergrijst… Dit is geen voorspelling of mogelijke gebeurtenis, maar een feit. Als we kijken naar cijfers van het CBS (2017) dan zien we in de grafiek van leeftijdsopbouw van de werkzame beroepsbevolking dat het aantal oudere werkenden groter wordt. Sinds de eeuwwisseling is de leeftijd van de gemiddelde werkende Nederlander met meer dan 4 jaar gestegen!

Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd:

2003                                                                                          2016

Het is op basis van onderzoek ook bekend dat het gemiddelde werkvermogen van oudere werknemers daalt naarmate de leeftijd vordert. Met name in de fysieke beroepen vraagt dit om aandacht en een gedegen beleid op dit onderwerp. In de branches waar er minder fysieke arbeid gevraagd wordt zal deze vergrijzing minder snel voelbaar zijn. Juist in deze branches geldt wat mij betreft ook het principe van omdenken. Een oudere werknemer kan in dit geval juist meer waarde toevoegen door senioriteit en mentorschap. In alle gevallen zullen bedrijven om effectief om te gaan met deze ontwikkeling actief moeten nadenken over het anders, wellicht in sommige gevallen slimmer, inzetten van haar vergrijzende werknemersbestand.

Ontwikkeling 2: Flexibilisering

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Wat bedoelen we daarmee? Als je kijkt naar de verdeling van de werkenden in Nederland en kijkt naar de dienstverbanden, dan was in 2016 ongeveer 38% van de arbeidsmarkt zelfstandige of flexwerker. Ongeveer 62% van de banen in Nederland bestond nog uit werknemersbanen. Dit beeld was in 2006 nog 24% om 76%. Wanneer we deze ontwikkelingen doortrekken dan zou het beeld zijn dat er in 2026 maar liefst 52% van de arbeidsmarkt uit zelfstandigen en flexwerkers bestaat. Dit vergt een andere, veel individuelere manier van benadering van arbeidskrachten. Van de traditionele lange vaste contracten zal er meer en meer een verschuiving plaatsvinden naar flex.

Ontwikkeling 3: digitalisering en robotisering

Een derde ontwikkeling die niet te stoppen is en steeds harder zal gaan rollen is de ontwikkeling van de technologie. Digitalisering, maar ook robotisering van veel processen en handelingen binnen bedrijven zullen de inspanning van ons als werknemer overnemen. Deze ontwikkeling stelt onze inbreng in een ander perspectief. Het verschuiven van werktaken richting complexere taken vergt veel van onze flexibiliteit en leervermogen. De werknemer van de toekomst heeft andere competenties van de werknemer van 50 jaar geleden.

Stilstaan, probeer het eens!

Persoonlijk denk ik dat het goed is om op een dag als vandaag ook even stil te staan. Letterlijk… In de volle vaart waarmee we door ons (werkende) leven denderen vergeten we soms goed te kijken naar wat er eigenlijk gebeurd om ons heen. Juist dit moment van stilstaan, nadenken over wat dit voor gevolgen gaat hebben voor jouw organisatie of jezelf als persoon. Hierop anticiperen en van bedreigingen kansen maken. Dag van de Arbeid… Stilstaan…. Probeer het eens!

Leo Wijnsma
Directeur TIGRA Beheer

Bron Statistieken en figuren: CBS en FutureFlock

©

Meer artikelen

Blog | 8 oktober 2018

De kracht van samen

‘Samen zorgen we voor verandering’, ‘we moeten het samen doen’, ‘samen maken we het verschil’. Als we het hebben over veranderingen van koers of van gedrag binnen organisaties dan zijn dit veelgehoorde uitspraken. Natuurlijk is het waar dat je samen meer bereikt, maar ik voel de drang om hier eens dieper in te duiken. In […]

Lees verder

Blog | 25 september 2018

De kosten van een Preventief Medisch Onderzoek

Eerder schreef ik al eens over Duurzame Inzetbaarheid (DI) en de APK voor werknemers. Of beter gezegd het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Beide onderwerpen zijn ‘hot’ en voor ons dagelijks onderwerp van gesprek bij klanten, adviseurs en prospects. Intussen zeker geen ‘hype’ meer; organisaties zijn bezig met de inzetbaarheid van hun mensen. Om verzuimende werknemers […]

Lees verder

Blog | 10 augustus 2018

Een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

Het eerste half jaar is afgerond en wij waren benieuwd, net als na ieder kwartaal, hoe we ervoor staan qua klanttevredenheid. Wij zijn trots Medewerkers die via TIGRA een programma of onderzoek hebben afgerond, ontvangen van ons een uitnodiging om onze dienstverlening te beoordelen. In het eerste half jaar van 2018 scoren wij qua klanttevredenheidscijfer […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven