Drie belangrijke ontwikkelingen in werkend Nederland

Stilstaan, probeer het eens!

Vandaag vieren we de Dag van de Arbeid. Leuk om op een dag als vandaag eens stil te staan bij de ontwikkeling die deze arbeid in de loop van de jaren heeft ondergaan. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben een steeds grotere impact op ons als werkende.
Ooit (1 mei 1890) werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor een 8-urige werkdag. Vanaf dit moment is deze dag een jaarlijks terugkomende traditie. De werkzaamheden in Nederland hebben sinds die tijd een enorme vlucht genomen in ontwikkeling. We richten ons tegenwoordig massaal op vitaliteit en inzetbaarheid, om hiermee in te kunnen spelen op een aantal trends die zich afspelen in onze arbeidswereld. Om te weten hoe je kunt inspelen op deze trends, zetten we ze eerst op een rijtje:

Ontwikkeling 1: Vergrijzing

Nederland vergrijst… Dit is geen voorspelling of mogelijke gebeurtenis, maar een feit. Als we kijken naar cijfers van het CBS (2017) dan zien we in de grafiek van leeftijdsopbouw van de werkzame beroepsbevolking dat het aantal oudere werkenden groter wordt. Sinds de eeuwwisseling is de leeftijd van de gemiddelde werkende Nederlander met meer dan 4 jaar gestegen!

Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd:

2003                                                                                          2016

Het is op basis van onderzoek ook bekend dat het gemiddelde werkvermogen van oudere werknemers daalt naarmate de leeftijd vordert. Met name in de fysieke beroepen vraagt dit om aandacht en een gedegen beleid op dit onderwerp. In de branches waar er minder fysieke arbeid gevraagd wordt zal deze vergrijzing minder snel voelbaar zijn. Juist in deze branches geldt wat mij betreft ook het principe van omdenken. Een oudere werknemer kan in dit geval juist meer waarde toevoegen door senioriteit en mentorschap. In alle gevallen zullen bedrijven om effectief om te gaan met deze ontwikkeling actief moeten nadenken over het anders, wellicht in sommige gevallen slimmer, inzetten van haar vergrijzende werknemersbestand.

Ontwikkeling 2: Flexibilisering

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Wat bedoelen we daarmee? Als je kijkt naar de verdeling van de werkenden in Nederland en kijkt naar de dienstverbanden, dan was in 2016 ongeveer 38% van de arbeidsmarkt zelfstandige of flexwerker. Ongeveer 62% van de banen in Nederland bestond nog uit werknemersbanen. Dit beeld was in 2006 nog 24% om 76%. Wanneer we deze ontwikkelingen doortrekken dan zou het beeld zijn dat er in 2026 maar liefst 52% van de arbeidsmarkt uit zelfstandigen en flexwerkers bestaat. Dit vergt een andere, veel individuelere manier van benadering van arbeidskrachten. Van de traditionele lange vaste contracten zal er meer en meer een verschuiving plaatsvinden naar flex.

Ontwikkeling 3: digitalisering en robotisering

Een derde ontwikkeling die niet te stoppen is en steeds harder zal gaan rollen is de ontwikkeling van de technologie. Digitalisering, maar ook robotisering van veel processen en handelingen binnen bedrijven zullen de inspanning van ons als werknemer overnemen. Deze ontwikkeling stelt onze inbreng in een ander perspectief. Het verschuiven van werktaken richting complexere taken vergt veel van onze flexibiliteit en leervermogen. De werknemer van de toekomst heeft andere competenties van de werknemer van 50 jaar geleden.

Stilstaan, probeer het eens!

Persoonlijk denk ik dat het goed is om op een dag als vandaag ook even stil te staan. Letterlijk… In de volle vaart waarmee we door ons (werkende) leven denderen vergeten we soms goed te kijken naar wat er eigenlijk gebeurd om ons heen. Juist dit moment van stilstaan, nadenken over wat dit voor gevolgen gaat hebben voor jouw organisatie of jezelf als persoon. Hierop anticiperen en van bedreigingen kansen maken. Dag van de Arbeid… Stilstaan…. Probeer het eens!

Leo Wijnsma
Directeur TIGRA Beheer

Bron Statistieken en figuren: CBS en FutureFlock

©

Meer artikelen

Blog | 3 december 2018

De kunst van het loslaten

Herkennen jullie het? De zoveelste vraag over het juist omgaan met privacy en persoonsgegevens… Ik word er eerlijk gezegd wel eens een beetje gek van. Natuurlijk is het enorm belangrijk en gaan ook wij als organisatie uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Maar alle haken en ogen die deze soms ietwat overspannen wetgeving met zich […]

Lees verder

Blog | 7 november 2018

Met welke stappen zetten wij een Preventief Medisch Onderzoek op?

Wij krijgen vaak de vraag hoe we onze projecten op duurzame inzetbaarheid aanpakken. Hier zal ik antwoord op proberen te geven. Dat is niet gemakkelijk, omdat geen project bij ons hetzelfde is. Vraagstelling, cultuur, doelstellingen en ambities zijn ontzettend bepalend voor hoe wij onze dienstverlening inzetten. Toch ga ik een poging wagen de vraag te […]

Lees verder

Blog | 7 november 2018

Gedragsmatige Fysieke Training- Wat kost het en wat levert het op?

We volgen Anneke in de Gedragsmatig Fysieke Training van TIGRA Anneke werd bij ons aangemeld voor een Intake nadat ze reeds een week verzuimd was. Ze had fysieke klachten die al langere tijd sluimerend aanwezig waren. De afgelopen jaren hebben deze klachten Anneke vaak beperkt in haar werkzaamheden. Soms leidde dit tot korte momenten van […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven