Drie belangrijke ontwikkelingen in werkend Nederland

Stilstaan, probeer het eens!

Vandaag vieren we de Dag van de Arbeid. Leuk om op een dag als vandaag eens stil te staan bij de ontwikkeling die deze arbeid in de loop van de jaren heeft ondergaan. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben een steeds grotere impact op ons als werkende.
Ooit (1 mei 1890) werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor een 8-urige werkdag. Vanaf dit moment is deze dag een jaarlijks terugkomende traditie. De werkzaamheden in Nederland hebben sinds die tijd een enorme vlucht genomen in ontwikkeling. We richten ons tegenwoordig massaal op vitaliteit en inzetbaarheid, om hiermee in te kunnen spelen op een aantal trends die zich afspelen in onze arbeidswereld. Om te weten hoe je kunt inspelen op deze trends, zetten we ze eerst op een rijtje:

Ontwikkeling 1: Vergrijzing

Nederland vergrijst… Dit is geen voorspelling of mogelijke gebeurtenis, maar een feit. Als we kijken naar cijfers van het CBS (2017) dan zien we in de grafiek van leeftijdsopbouw van de werkzame beroepsbevolking dat het aantal oudere werkenden groter wordt. Sinds de eeuwwisseling is de leeftijd van de gemiddelde werkende Nederlander met meer dan 4 jaar gestegen!

Werkzame beroepsbevolking naar leeftijd:

2003                                                                                          2016

Het is op basis van onderzoek ook bekend dat het gemiddelde werkvermogen van oudere werknemers daalt naarmate de leeftijd vordert. Met name in de fysieke beroepen vraagt dit om aandacht en een gedegen beleid op dit onderwerp. In de branches waar er minder fysieke arbeid gevraagd wordt zal deze vergrijzing minder snel voelbaar zijn. Juist in deze branches geldt wat mij betreft ook het principe van omdenken. Een oudere werknemer kan in dit geval juist meer waarde toevoegen door senioriteit en mentorschap. In alle gevallen zullen bedrijven om effectief om te gaan met deze ontwikkeling actief moeten nadenken over het anders, wellicht in sommige gevallen slimmer, inzetten van haar vergrijzende werknemersbestand.

Ontwikkeling 2: Flexibilisering

De arbeidsmarkt flexibiliseert. Wat bedoelen we daarmee? Als je kijkt naar de verdeling van de werkenden in Nederland en kijkt naar de dienstverbanden, dan was in 2016 ongeveer 38% van de arbeidsmarkt zelfstandige of flexwerker. Ongeveer 62% van de banen in Nederland bestond nog uit werknemersbanen. Dit beeld was in 2006 nog 24% om 76%. Wanneer we deze ontwikkelingen doortrekken dan zou het beeld zijn dat er in 2026 maar liefst 52% van de arbeidsmarkt uit zelfstandigen en flexwerkers bestaat. Dit vergt een andere, veel individuelere manier van benadering van arbeidskrachten. Van de traditionele lange vaste contracten zal er meer en meer een verschuiving plaatsvinden naar flex.

Ontwikkeling 3: digitalisering en robotisering

Een derde ontwikkeling die niet te stoppen is en steeds harder zal gaan rollen is de ontwikkeling van de technologie. Digitalisering, maar ook robotisering van veel processen en handelingen binnen bedrijven zullen de inspanning van ons als werknemer overnemen. Deze ontwikkeling stelt onze inbreng in een ander perspectief. Het verschuiven van werktaken richting complexere taken vergt veel van onze flexibiliteit en leervermogen. De werknemer van de toekomst heeft andere competenties van de werknemer van 50 jaar geleden.

Stilstaan, probeer het eens!

Persoonlijk denk ik dat het goed is om op een dag als vandaag ook even stil te staan. Letterlijk… In de volle vaart waarmee we door ons (werkende) leven denderen vergeten we soms goed te kijken naar wat er eigenlijk gebeurd om ons heen. Juist dit moment van stilstaan, nadenken over wat dit voor gevolgen gaat hebben voor jouw organisatie of jezelf als persoon. Hierop anticiperen en van bedreigingen kansen maken. Dag van de Arbeid… Stilstaan…. Probeer het eens!

Leo Wijnsma
Directeur TIGRA Beheer

Bron Statistieken en figuren: CBS en FutureFlock

©

Meer artikelen

Blog | 1 mei 2018

Drie belangrijke ontwikkelingen in werkend Nederland

Stilstaan, probeer het eens! Vandaag vieren we de Dag van de Arbeid. Leuk om op een dag als vandaag eens stil te staan bij de ontwikkeling die deze arbeid in de loop van de jaren heeft ondergaan. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben een steeds grotere impact op ons als werkende. Ooit […]

Lees verder

Blog | 26 maart 2018

ESF, subsidie of investering? (ESF 2014-2020)

De verwachting is dat er voor de zomer van 2018 weer een aanvraagtijdvak komt voor ESF Duurzame inzetbaarheid 2018. Dit betekent dat je als werkgever 50% van de kosten die je maakt voor duurzame inzetbaarheid vergoed krijgt door de Europese Unie, met een maximum van € 10.000,-. Een mooi moment dus om te werken aan de […]

Lees verder

Blog | 12 maart 2018

Aanwakkeren eigenaarschap duurzame inzetbaarheid

Familiebedrijf Smeding Groenten en Fruit zuinig op mensen Al meer dan 80 jaar is Smeding Groenten en Fruit een trots familiebedrijf. Ze geloven in de rijkdom van groenten en fruit en willen daar alle foodservice- en foodretailklanten elke dag weer mee verrassen. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van 20.000 vierkante meter vind je in het Friese […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven