Alliander tevreden over gedragsmatige insteek TIGRA

In gesprek met Hans Huisman, HR-specialist / casemanager bij het re-integratiecentrum van Alliander

Bij netwerkbedrijf Alliander zijn ruim 5500 werknemers dagelijks bezig met het beheren en aanleggen van kabels en leidingen, die elektriciteit, (bio)gas en warmte leveren aan miljoenen Nederlandse woningen en bedrijven.

Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Het is de zuurstof die de samenleving in beweging houdt. Hans Huisman: “Onze werknemers zorgen voor de ongestoorde distributie van energie. Alliander hecht veel waarde aan de gezondheid van haar werknemers. Vitaliteit en motivatie zijn begrippen die centraal staan bij onze HR-afdeling. Met een “eigen regiemodel” zetten we in op het duurzaam inzetbaar zijn én blijven van onze werknemers.”

Een veilige werkomgeving

De nadruk bij Alliander ligt op fysiek werk, waarbij een bepaalde sturing op output niet is te voorkomen. Er zijn veel werknemers met lange dienstverbanden, wisselende diensten en de gemiddelde leeftijd is met bijna 46 jaar hoog. Hoe werkt duurzame inzetbaarheid dan in de praktijk?

Hans: “Allereerst door werknemers een werkomgeving te bieden waarin ze veilig en gezond kunnen werken. Naast een ‘inzetbaarheidsanalyse‘, die bij veel werknemers de huidige mate van inzetbaarheid in kaart brengt, worden leidinggevenden getraind om met hun werknemers gesprekken te voeren over vitaliteit en inzetbaarheid. Als Alliander hebben wij een collectief zorgcontract met Zilveren Kruis. Dreigen mensen uit te vallen, dan komt via Present! al snel TIGRA in beeld voor (preventief) werkplekonderzoek of om te bekijken hoe ergonomische klachten voorkomen en verholpen kunnen worden. Dat gaat van bureaustoelen tot de auto als werkplek. Alliander vindt het prettig dat bij de begeleiding van haar werknemers ter voorkoming van verzuim niet teveel partijen betrokken zijn. Met TIGRA is het snel en prettig schakelen en worden problemen adequaat aangepakt om verzuim te voorkomen.”

Iedere werknemer een eigen budget

“Het zelf keuzes maken (passend bij de levensfase) en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst vindt Alliander belangrijk. Daarom hebben we sinds 1 januari 2016 een ‘duurzaam inzetbaarheidsbudget’ van € 500,- per persoon per jaar. Te gebruiken voor een sportabonnement, een opleiding of het aanpassen van de werkplek thuis. Zo bieden wij onze werknemers de juiste middelen om gezond werken mogelijk te maken. In het eerste jaar maakte al meer dan de helft van de werknemers gebruik van dit budget,” aldus Hans.

Werknemers bewust van gezondheid

“Alliander Fit sluit hier perfect op aan. Dit initiatief zorgt ervoor dat werknemers zich bewust worden van het belang van gezond en fit blijven. Zo verzorgen wij samen met TIGRA wekelijkse sporturen, inloopuren en workshops. Ook kunnen collega’s er terecht met vragen en ideeën over gezondheid. Elk bedrijfsonderdeel bekijkt welke thema’s relevant zijn en waar de grootste uitdagingen liggen. Zo kunnen teams met ploegendiensten bijvoorbeeld aandacht besteden aan slapen in combinatie met onregelmatige diensten of voeding.”

Alliander werkt!

De kantoorgebouwen van Alliander zijn de afgelopen tijd omgetoverd tot innovatieve en duurzaam energiepositieve complexen. Op de vernieuwde werkvloeren wordt gewerkt volgens Het Nieuwe Werken. Geen vaste werkplekken meer, overal kan gewerkt worden. “Hans: “Het Nieuwe Werken vraagt van leidinggevenden en werknemers drastische en verstrekkende gedragsveranderingen, vooral van degenen die al wat ouder zijn. Managers moeten de touwtjes grotendeels uit handen geven en werknemers zelf moeten nu de verantwoordelijkheid dragen die hen vroeger was afgeleerd. TIGRA speelt hier met voorlichting, groepsinterventies en haar ‘vraagbaakrol’ adequaat op in.”

          

Foto’s Het Nieuwe Werken Alliander locaties Bellevue en Duiven

 

 

 

 

 

©

Meer artikelen

Blog | 8 oktober 2018

De kracht van samen

‘Samen zorgen we voor verandering’, ‘we moeten het samen doen’, ‘samen maken we het verschil’. Als we het hebben over veranderingen van koers of van gedrag binnen organisaties dan zijn dit veelgehoorde uitspraken. Natuurlijk is het waar dat je samen meer bereikt, maar ik voel de drang om hier eens dieper in te duiken. In […]

Lees verder

Blog | 25 september 2018

De kosten van een Preventief Medisch Onderzoek

Eerder schreef ik al eens over Duurzame Inzetbaarheid (DI) en de APK voor werknemers. Of beter gezegd het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Beide onderwerpen zijn ‘hot’ en voor ons dagelijks onderwerp van gesprek bij klanten, adviseurs en prospects. Intussen zeker geen ‘hype’ meer; organisaties zijn bezig met de inzetbaarheid van hun mensen. Om verzuimende werknemers […]

Lees verder

Blog | 10 augustus 2018

Een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

Het eerste half jaar is afgerond en wij waren benieuwd, net als na ieder kwartaal, hoe we ervoor staan qua klanttevredenheid. Wij zijn trots Medewerkers die via TIGRA een programma of onderzoek hebben afgerond, ontvangen van ons een uitnodiging om onze dienstverlening te beoordelen. In het eerste half jaar van 2018 scoren wij qua klanttevredenheidscijfer […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven