Alliander tevreden over gedragsmatige insteek TIGRA

In gesprek met Hans Huisman, HR-specialist / casemanager bij het re-integratiecentrum van Alliander

Bij netwerkbedrijf Alliander zijn ruim 5500 werknemers dagelijks bezig met het beheren en aanleggen van kabels en leidingen, die elektriciteit, (bio)gas en warmte leveren aan miljoenen Nederlandse woningen en bedrijven.

Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Het is de zuurstof die de samenleving in beweging houdt. Hans Huisman: “Onze werknemers zorgen voor de ongestoorde distributie van energie. Alliander hecht veel waarde aan de gezondheid van haar werknemers. Vitaliteit en motivatie zijn begrippen die centraal staan bij onze HR-afdeling. Met een “eigen regiemodel” zetten we in op het duurzaam inzetbaar zijn én blijven van onze werknemers.”

Een veilige werkomgeving

De nadruk bij Alliander ligt op fysiek werk, waarbij een bepaalde sturing op output niet is te voorkomen. Er zijn veel werknemers met lange dienstverbanden, wisselende diensten en de gemiddelde leeftijd is met bijna 46 jaar hoog. Hoe werkt duurzame inzetbaarheid dan in de praktijk?

Hans: “Allereerst door werknemers een werkomgeving te bieden waarin ze veilig en gezond kunnen werken. Naast een ‘inzetbaarheidsanalyse‘, die bij veel werknemers de huidige mate van inzetbaarheid in kaart brengt, worden leidinggevenden getraind om met hun werknemers gesprekken te voeren over vitaliteit en inzetbaarheid. Als Alliander hebben wij een collectief zorgcontract met Zilveren Kruis. Dreigen mensen uit te vallen, dan komt via Present! al snel TIGRA in beeld voor (preventief) werkplekonderzoek of om te bekijken hoe ergonomische klachten voorkomen en verholpen kunnen worden. Dat gaat van bureaustoelen tot de auto als werkplek. Alliander vindt het prettig dat bij de begeleiding van haar werknemers ter voorkoming van verzuim niet teveel partijen betrokken zijn. Met TIGRA is het snel en prettig schakelen en worden problemen adequaat aangepakt om verzuim te voorkomen.”

Iedere werknemer een eigen budget

“Het zelf keuzes maken (passend bij de levensfase) en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst vindt Alliander belangrijk. Daarom hebben we sinds 1 januari 2016 een ‘duurzaam inzetbaarheidsbudget’ van € 500,- per persoon per jaar. Te gebruiken voor een sportabonnement, een opleiding of het aanpassen van de werkplek thuis. Zo bieden wij onze werknemers de juiste middelen om gezond werken mogelijk te maken. In het eerste jaar maakte al meer dan de helft van de werknemers gebruik van dit budget,” aldus Hans.

Werknemers bewust van gezondheid

“Alliander Fit sluit hier perfect op aan. Dit initiatief zorgt ervoor dat werknemers zich bewust worden van het belang van gezond en fit blijven. Zo verzorgen wij samen met TIGRA wekelijkse sporturen, inloopuren en workshops. Ook kunnen collega’s er terecht met vragen en ideeën over gezondheid. Elk bedrijfsonderdeel bekijkt welke thema’s relevant zijn en waar de grootste uitdagingen liggen. Zo kunnen teams met ploegendiensten bijvoorbeeld aandacht besteden aan slapen in combinatie met onregelmatige diensten of voeding.”

Alliander werkt!

De kantoorgebouwen van Alliander zijn de afgelopen tijd omgetoverd tot innovatieve en duurzaam energiepositieve complexen. Op de vernieuwde werkvloeren wordt gewerkt volgens Het Nieuwe Werken. Geen vaste werkplekken meer, overal kan gewerkt worden. “Hans: “Het Nieuwe Werken vraagt van leidinggevenden en werknemers drastische en verstrekkende gedragsveranderingen, vooral van degenen die al wat ouder zijn. Managers moeten de touwtjes grotendeels uit handen geven en werknemers zelf moeten nu de verantwoordelijkheid dragen die hen vroeger was afgeleerd. TIGRA speelt hier met voorlichting, groepsinterventies en haar ‘vraagbaakrol’ adequaat op in.”

          

Foto’s Het Nieuwe Werken Alliander locaties Bellevue en Duiven

 

 

 

 

 

©

Meer artikelen

Blog | 4 juli 2018

Keerpunt werkt alleen met de beste partners in de markt

Guido van der Molen, Provider Manager bij Keerpunt Guido van der Molen is ‘Provider Manager’ bij Keerpunt, een unieke functienaam in Nederland. “Kort gezegd ben ik verantwoordelijk voor de inkoop en ontwikkeling van alle interventies die we inzetten bij de re-integratiebegeleiding. TIGRA is voor mij een samenwerkingspartner”, aldus Guido. Keerpunt is één van de belangrijkste […]

Lees verder

Blog | 4 juli 2018

Van worstenbroodjes en gebak naar groenten en fruit

Rabobank Helmond introduceert Health Check “Wij hebben als HR bij de Rabobank Helmond 3 speerpunten; vitaliteit, vakmanschap en vertrouwen. In het kader van vitaliteit kwamen de ‘vitaliteitsboosters’ binnen onze bank vorig jaar met het initiatief om alle werknemers een Health Check aan te bieden. Hierdoor heeft men een beeld gekregen hoe het staat met hun […]

Lees verder

Blog | 3 juli 2018

Duurzame inzetbaarheid: inrichten

‘Data driven’ adviseren, een combinatie van feiten en aandacht Richten, inrichten en verrichten. Een mooie kapstok om een onderscheid te maken in de verschillende niveaus waarop organisaties bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. Als professionals in dit werkveld zijn we het er over eens dat er inspanningen op alle drie de vlakken nodig zijn om een effectief, […]

Lees verder

Meer artikelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Inschrijven